Team Coaching vs Training

Coachingul de echipă ca mod de lucru are ca scop ca oamenii dintr-o echipă să producă rezultate pe care altfel nu ar putea să le obțină. În timpul și la finalul unui proces de coaching de echipă echipa își crește productivitatea.

Una dintre cauzele productivității scăzute a echipelor este lipsa de implicare a membrilor acesteia în găsirea soluțiilor la problemele reale cu care organizația, din care și ei fac parte, se confruntă.

Cum implicarea oamenilor și luarea inițiativei sunt caracteristici de leadership, coachingul de echipă își propune să crească nivelul de leadership al fiecărui membru al echipei.

Trainingul ca modalitatea de a învăța leadershipul s-a dovedit de-a lungul timpului o soluție ineficientă și costisitoare.

1. „Proces” vs. „Eveniment”

Diferența majoră dintre training și coaching este că trainingul este un eveniment de învățare iar coachingul un proces de învățare. Indiferent dacă durează una-două zile sau o săptămână, relația dintre trainer și cursanți se încheie la finalul trainingului. Iar după un training, schimbarea nu mai este urmărită de cele mai multe ori de nimeni competent.

Pe de altă parte, coachingul este un proces în care punerea în practică și crearea de noi obiceiuri este supervizată de coach de-a lungul sesiunilor de coaching. Iar ieșirea din relația de coaching se face atunci când părțile agreează că și-au atins scopul. Procesul este similar dacă vreți cu deprinderea abilităților de a conduce o mașină. Nimeni nu cred că a învățat asta într-un weekend.

2. „Just-in-time” vs. „Just-in-case”

O altă diferență este că în training, trainerul are o curriculă fixă pe care o predă participanților pe principiu ”poate o să vă folosească cândva”. În plus, de cele mai multe participanții la instruire fac parte dintr-un grup și nu dintr-o echipă, grup în care colaborarea dintre oameni este limitată deoarece aceștia nu au un scop comun. Contextul de învățare este similar celui din învățământul clasic în care elevul nu are nici o influență asupra cunoștințelor pe care profesorul i le are de predat.

Chiar în cazul trainigurilor așa zis experiențiale, făcute cu echipe, studiile de caz bune sunt similare situațiilor cu care participanții se pot confrunta la locul de muncă. Oricât ar fi însă de bune, situațiile dintr-un studiu de caz nu sunt cele reale cu care echipa chiar se confruntă zi de zi.

Spre deosebire de training, în coaching, echipa lucrează la creșterea performanței sau la găsirea unei soluții la o problemă reală. O provocare cu care echipa sau organizația se confruntă. Soluția la acea problemă este co-creată de echipă sprijinită de Coach pe durata sesiunilor de lucru împreună.

Chiar dacă există momente de training în care Coachul „predă” o tehnică de colaborare mai productivă, aceasta este făcută doar la momentul oportun. Exact atunci când echipa are nevoie de acel „cum să”. În restul timpului, la fel ca și instructorul auto al cărui elev se descurcă bine la condus, coachul se limitează la rolul său de observator și este prezent la procesul de lucru pentru a interveni la momentul potrivit. Și numai dacă echipa este de acord cu asta.

De aceea se spune că procesul de Coachingul este un proces ”just in time” (atunci când e nevoie)  pe când trainingul este unul ”just in case” (poate va fi cândva nevoie).

3. „Centru de profit” vs. „Centru de cost”

În urma unui proces de coaching participanții devin consultanți interni ai firmei. Ei furnizează într-un timp mai scurt și cu costuri mai mici o soluție mai ușor și mai rapid de implementat de organizație decât cea furnizată de un consultant extern. De ce? Deoarece este creată de cineva din interior și care, de cele mai multe ori, este și cel care o va implementa.

Astfel, coachingul devine un centru de profit față de un centru de cost așa cu este trainingul sau consultanța.

Pentru că echipa nu este scoasă din producție pentru dezvoltarea de abilități de  are poate o să aibă nevoie cândva. Ea lucrează la ceva important pentru organizație ce oricum trebuia rezolvat în timpul orelor de lucru. Iar competențele de a lucra împreună a membrilor echipei dobândite în timpul procesului de coaching îi va permite echipei să rezolve probleme complexe și după ce încheierea acestuia. Fără alte costuri.

Cum ți s-a părut ce ai citit?