Eneagrama

ENEAGRAMA

Ce este ENEAGRAMA?

Eneagrama (modernă) este o sinteză, un hibrid, un amalgam al mai multor tradiții și căi spirituale combinate cu psihologia modernă și descrie tipurile umane de personalitate. Este folosită pentru a identifica și analiza personalitățile umane și pentru a ajuta la dezvoltarea personală și spirituală.

Termenul “eneagrama” provine din cuvintele grecești “ennea”, care înseamnă “nouă”, și “gramma”, care înseamnă “desen” sau “model”. Sistemul este reprezentat de o diagramă în formă de cerc, care are nouă puncte egale pe circumferința cercului. Fiecare punct reprezintă un tip de personalitate diferit, iar fiecare tip este numerotat de la 1 la 9.

Fiecare tip de personalitate este descris printr-o serie de trăsături, comportamente și motive de bază care îl definesc. În timp ce fiecare individ are o personalitate unică și complexă, eneagrama consideră că toți oamenii se încadrează în unul dintre cele nouă tipuri de personalitate.

Fiecare tip de personalitate are punctele sale tari și slabe, iar eneagrama poate fi folosită pentru a înțelege aceste caracteristici și pentru a identifica modalități de a îmbunătăți dezvoltarea personală și relațiile cu ceilalți. Este important de menționat că eneagrama nu este un instrument de diagnostic, ci un instrument de dezvoltare personală.

În plus, eneagrama poate fi folosită în moduri diferite pentru a sprijini dezvoltarea personală. Unele persoane se concentrează pe înțelegerea și acceptarea propriei lor personalități, în timp ce alții se concentrează pe îmbunătățirea anumitor aspecte ale personalității lor. Alții își folosesc cunoștințele despre eneagramă pentru a îmbunătăți relațiile cu cei din jurul lor, învățând să comunice mai eficient și să se adapteze la nevoile și stilurile altor persoane.

De asemenea, eneagrama poate fi folosită în mediul de lucru pentru a sprijini dezvoltarea personală și dezvoltarea echipei. Prin înțelegerea tipurilor de personalitate ale membrilor echipei, se poate îmbunătăți comunicarea și colaborarea între membrii echipei, ajutând la obținerea de rezultate mai bune și la creșterea satisfacției angajaților.

Un alt avantaj al eneagramei este că poate fi folosită pentru a dezvolta empatie și înțelegere față de cei din jur. În loc să judecăm alte persoane pentru comportamentele lor, putem încerca să înțelegem motivul lor din perspectiva tipului lor de personalitate și să căutăm modalități de a comunica mai eficient cu ei.

Ce este PERSONALITATEA din punct de vedere spiritual și psihologic?

Atât tradiția spirituală cât și psihologia modernă presupun că personalitatea noastră s-a format pentru a compensa nevoile de dezvoltare a copilăriei sau adolescenței ce nu au fost împlinite corespunzător. Aceste nevoi neîmplinite ajung să interfereze în viața noastră de adult cu capacitatea noastră de a experimenta din plin Esența ființei noastre. Cu cât aceste nevoi au fost neglijate mai mult cu atât personalitatea este mai puternică deoarece rolul ei a fost util și necesar în a proteja zonele din sufletul nostru care au fost lezate cel mai tare. Psihologic vorbind, această „carapace” ne-a ajutat să supraviețuim.

Mare parte a personalității noastre nu este decât o colecție de mecanisme de apărare formate din reacții condiționate, frici și credințe inconștiente.

Inevitabil, când ne deschidem acest înveliș securizant al personalității pentru o perioadă mai lungă de timp pentru a ne schimba, a ne dezvolta personal și spiritual, începem să simțim sentimente de anxietate, intuind că ceva neplăcut poate apărea tot timpul. Acesta este un sentiment bun, care ne arată că schimbarea se produce deoarece atunci când ne îndreptăm atenția asupra vechilor noastre mecanisme de apărare începem să trăim exact sentimentele de care ne-am apărat toată viața.

Ce sunt FRICA DE BAZĂ și DORINȚA DE BAZĂ?

Mecanismul personalității noastre este pus în mișcare de ceea ce numim FRICA DE BAZĂ (F) a fiecărui tip de personalitate.

Această frică se naște în copilăria timpurie. Dintr-o perspectivă mai subtilă, fiecare Frică de Bază este o reacție în fața fricii universale de moarte și de dispariție, este frica personalității noastre în fața nimicului. Vom recunoaște în noi înșine Fricile de Bază ale tuturor celor nouă tipuri de personalitate, însă Frica tipului nostru de personalitate ne motivează comportamentul mai mult decât celelalte opt.

Pentru a compensa Frica de Bază, apare o DORINȚĂ DE BAZĂ (D) ca un mod prin care ne apărăm împotriva acestei Frici pentru a putea să funcționăm. Dorința de Bază este ceea ce credem că ne va ajuta să ne fie bine; e ca și cum ne-am spune „Dacă aș avea X (iubire, siguranță, etc) totul ar fi minunat”. Putem să numim Dorința de Bază și programul Egoului, pentru că arată care este motorul Egoului nostru.

Fricia și Dorința de bază au la bază “mesaje” pe care le primim în copilărie de la cei care ne cresc, atât verbal cât și prin modul prin care aceștia se poartă cu noi. Fiecare dintre Eneatipuri a primit un mesaj pe care și-a structurat tipul de personalitate și pe care simte o compulsiune de a-l urma chiar și adult fiind.

E important să înțelegem că nu este nimic în neregulă cu Dorința noastră de Bază deoarece toate dorințele de bază reprezintă nevoi umane fundamentale îndreptățite.

Problemele apar din cauză că fiecare tip își idealizează Dorința de Bază atât de mult încât celelalte nevoi încep să fie neglijate și că încearcă să și-o împlinească într-un mod greșit, pe căi autodistructive în cele din urmă. Acest lucru se întâmplă deoarece Dorința noastră de Bază ne blochează în asemenea măsură accesul la natura noastră Esențială, încât personalitatea noastră nu va slăbi controlul până când nu va crede că această dorință a fost satisfăcută, control care va degenera însăși această dorință.

Frica de Bază și Dorința de Bază reprezintă miezul nostru motivațional și sunt elemente importante care mențin obiceiurile și reacțiile automate ale personalității. Motivațiile arată ceea ce considerăm că ne lipsește și prin urmare ceea ce căutăm … într-un fel sau altul.

Ce sunt TRIADELE SINELUI?

Medicina modernă împarte creierul în: baza creierului sau creierul instinctual, sistemul limbic sau creierul emoțional și cortexul cerebral sau partea conștientă, gânditoare a creierului. Eneagrama spune că fixațiile personalității noastre fiind asociate cu unul dintre acești „centri” subtili din corpul uman: abdomen (centrul acțiunii), inimă (centrul simțirii) și cap (centrul gândirii).

Prima grupare a tipurilor de personalitate (eneatipurilor) se face în funcție de cele trei componente de bază ale psihicului uman: instincte, emoții și gânduri.

Triadele Sinelui sunt importante în munca de transformare pentru că ne arată unde dezechilibrul nostru este major, modul în care unitatea psihicului uman a fost divizată. Ele reprezintă cele trei mari grupe de probleme și cele trei tipuri de mecanisme de apărare ale Egoului, relevându-ne modul în care conștiința noastră se contractă și apar limitările.

Triada căreia îi aparține tipul nostru de personalitate indică locul unde constrângerile și umpluturile artificiale ale personalității noastre operează cel mai puternic, înlocuind calitățile esențiale ale ființei cu imitații ale acestora cu care ajungem să ne identificăm. Funcția respectivă din fiecare triadă, instincte, emoții sau intelect, este funcția în jurul căreia Egoul s-a structurat cel mai puternic și de aceea este componenta psihicului cea mai puțin capabilă să funcționeze liber.

Triada INSTINCTUALĂ

Este alcătuită din tipurile de personalitate 8, 9 și 1. Aceste tipuri se concentrează pe experiența lor fizică și pe nevoile de supraviețuire, cum ar fi siguranța, confortul și controlul. Persoanele din această triadă tind să aibă o abordare mai practică și directă față de probleme și să fie mai orientate spre acțiune.

Care sunt caracteristicile triadei instinctuale?

Triada instinctuală din eneagramă este formată din tipurile de personalitate 8, 9 și 1. Aceste tipuri de personalitate se concentrează pe nevoile lor instinctuale și de supraviețuire și sunt adesea descrise ca fiind cele mai legate de corp și de experiența fizică.

În general, triada instinctuală este alcătuită din tipuri de personalitate care acordă o mare importanță nevoilor lor instinctuale și de supraviețuire și care tind să acționeze rapid și direct în fața problemelor. Ei sunt adesea puternici și energici și pot fi foarte pasionați și angajați atunci când se confruntă cu provocări sau amenințări.

Iată câteva caracteristici comune ale triadei instinctuale:

Puternice și energice: Tipurile de personalitate din triada instinctuală sunt adesea foarte puternice și energice, cu o prezență fizică puternică.

Orientate spre acțiune: Persoanele din această triadă sunt adesea orientate spre acțiune și își urmează instinctele pentru a lua decizii rapide și practice.

Preocupați de control: Aceste tipuri de personalitate sunt adesea preocupați de control, atât asupra lor înșiși, cât și asupra celor din jurul lor. Ei doresc să fie în control asupra situației și să se asigure că se întâmplă ceea ce cred că este corect.

Reacționează puternic la provocări: Tipurile de personalitate din triada instinctuală pot fi foarte pasionate și puternic angajate atunci când se confruntă cu provocări sau amenințări, dar pot deveni și foarte agresive sau defensive în aceste situații.

Orientate spre justiție: Aceste tipuri de personalitate sunt adesea orientate spre justiție și corectitudine, și tind să acționeze pentru a proteja ce consideră că este bine și drept.

Valorifică tradiția și normele sociale: Tipurile de personalitate din triada instinctuală acordă o mare importanță tradiției și normelor sociale, și își găsesc adesea identitatea și valoarea în respectarea acestor norme.

Adesea conservatoare: Aceste tipuri de personalitate sunt adesea conservatoare și preferă stabilitatea și predictibilitatea în locul schimbării și inovației.

Triada EMOȚIONALĂ

Este alcătuită din tipurile de personalitate 2, 3 și 4. Aceste tipuri se concentrează pe experiența lor emoțională și pe nevoia de a fi acceptate și iubite de către alții. Persoanele din această triadă tind să fie mai orientate spre relații, să acorde o atenție deosebită emoțiilor și să fie preocupate de imaginea lor socială.

Care sunt caracteristicile triadei emoționale?

Triada emoțională din eneagramă este formată din tipurile de personalitate 2, 3 și 4. Aceste tipuri de personalitate se concentrează pe relațiile interpersonale și emoțiile și sunt adesea descrise ca fiind cele mai legate de lumea interioară și emoțională.

În general, triada emoțională este alcătuită din tipuri de personalitate care acordă o mare importanță relațiilor interpersonale și emoțiilor, și care își doresc să fie valoroase și iubite. Aceștia pot fi foarte empatici și creativi și sunt adesea sensibili la frumusețe și estetică. Cu toate acestea, ei pot fi, de asemenea, foarte afectați de respingere sau de lipsa de afecțiune din partea celor din jurul lor și pot avea tendința de a se compara cu alții.

Iată câteva caracteristici comune ale triadei emoționale:

Orientate spre relații: Persoanele din triada emoțională sunt adesea orientate spre relații și își găsesc valoarea și identitatea în interacțiunile lor cu ceilalți.

Empatice și sensibile: Aceste tipuri de personalitate sunt adesea empatice și sensibile la nevoile și emoțiile altora, și își doresc să le ajute și să le facă să se simtă bine.

Focusate pe imaginea de sine: Persoanele din triada emoțională acordă o mare importanță imaginii de sine și își doresc să fie percepute ca fiind valoroase și iubite.

Reacționează puternic la respingere: Aceste tipuri de personalitate pot reacționa puternic la respingere sau la lipsa de afecțiune din partea celor din jurul lor, și pot fi foarte afectate de pierderea sau dezamăgirea în relațiile lor.

Creativitate și expresive emoțional: Tipurile de personalitate din triada emoțională sunt adesea foarte creative și se exprimă prin artă, muzică sau alte forme de exprimare emoțională.

Sensibilitate la frumusețe și estetică: Aceste tipuri de personalitate sunt adesea sensibile la frumusețe și estetică, și își doresc să creeze și să experimenteze lucruri care sunt estetic plăcute.

Tendința de a se compara cu alții: Persoanele din triada emoțională au adesea tendința de a se compara cu alții și de a se simți inadecvate sau inferioare, în funcție de cum se compară cu ceilalți.

 Triada CEREBRALĂ

Este alcătuită din tipurile de personalitate 5, 6 și 7. Aceste tipuri se concentrează pe experiența lor mentală și pe nevoia de a înțelege și a explora lumea din jurul lor. Persoanele din această triadă tind să fie mai orientate spre gândire, să analizeze problemele și să se concentreze asupra obținerii de cunoștințe și experiențe noi.

Care sunt caracteristicile triadei cerebrale?

Triada cerebrală din eneagramă este formată din tipurile de personalitate 5, 6 și 7. Aceste tipuri de personalitate se concentrează pe gândire și procesare cognitivă și sunt adesea descrise ca fiind cele mai legate de lumea ideilor și a conceptelor abstracte.

În general, triada cerebrală este alcătuită din tipuri de personalitate care acordă o mare importanță proceselor mentale și de gândire, și care își doresc să înțeleagă lumea prin intermediul conceptelor și a logicii. Aceștia pot fi foarte analitici și curioși și sunt adesea orientați spre informație. Cu toate acestea, ei pot avea tendința de a se retrage în propriul lor univers interior și de a fi puțin sociabili, iar tendința lor de a se îngrijora și de a fi distrase poate fi un dezavantaj în anumite situații.

Iată câteva caracteristici comune ale triadei cerebrale:

Orientate spre gândire: Persoanele din triada cerebrală sunt adesea orientate spre gândire și își găsesc valoarea și identitatea în ceea ce pot să gândească și să înțeleagă.

Analitice și raționale: Aceste tipuri de personalitate sunt adesea analitice și raționale și își doresc să înțeleagă lumea prin intermediul conceptelor și a logicii.

Focusate pe informație: Persoanele din triada cerebrală acordă o mare importanță informației și își doresc să cunoască cât mai multe lucruri despre lumea în care trăiesc.

Tendința de a se retrage: Aceste tipuri de personalitate pot avea tendința de a se retrage în propriul lor univers interior și de a fi puțin sociabile, preferând să petreacă timpul singure sau cu un cerc restrâns de persoane apropiate.

Tendința de a se îngrijora: Triada cerebrală poate avea o tendință de a se îngrijora excesiv sau de a fi anxioasă, deoarece își petrece mult timp gândindu-se la diverse scenarii și probleme posibile.

Explorare și experimentare: Aceste tipuri de personalitate sunt adesea curioase și își doresc să exploreze lumea și să experimenteze lucruri noi și interesante.

Tendința de a fi distrase: Din cauza tendinței lor de a fi foarte implicate în gândirea lor, persoanele din triada cerebrală pot fi adesea distrase sau nepăsătoare față de ceea ce se întâmplă în jurul lor.

De reținut!

Este important de menționat că triadele eneagramei nu sunt la fel ca grupele sau categoriile în care oamenii sunt plasați în funcție de trăsăturile lor de personalitate. În schimb, triadele sunt o modalitate de a înțelege anumite modele de gândire și comportament care apar în tipurile de personalitate din aceste grupuri. Prin înțelegerea acestor triade, putem obține o perspectivă mai cuprinzătoare asupra modului în care diferite tipuri de personalitate se raportează la experiențele lor și la lumea din jurul lor.

Ce sunt GRUPURILE HORNEVIENE?

A doua grupare a tipurilor de personalitate, grupurile Horneviene, indică stilul social al fiecărui tip de personaliatate precum și modalitatea, strategia, pe care o folosește fiecare tip când încearcă să-și împlinească nevoile primare.

1. Grupul asertivilor (3, 7, 8)cei ce se îndreaptă împotriva celorlalți. Tip egocentric ce își amplifică Egoul; răspunde la stres sau dificultăți prin întărirea și consolidarea Egoului. Are probleme să-și accepte sentimentele.

2. Grupul docililor, supușilor (1, 2, 6)cei care vin către ceilalți. Tip foarte supus solicitărilor super-egoului lor; se străduiesc să se supună regulilor, principilor și directivelor învățate în copilărie. Au o nevoie de a le fi de folos oamenilor.

3. Grupul celor retrași (4, 5, 9)cei care se îndepărtează de ceilalți. Tip fără diferențiere între sinele conștient și sentimente, gândire și impulsuri, răspunde la stres prin retragerea într-un „spațiu lăuntric”. Imaginația lor iese la iveală prin reverii și fantezii.

Fiecare dintre grupurile Horneviene are o conştiinţă de sine proprie în relaţiile cu ceilalţi. De exemplu, atunci când intră într-o încăpere cu mai mulţi oameni, comportamentul fiecărui Eneatip este următorul:

Grupul Asertivilor „Eu sunt centrul. Eu sunt cel care este important aici. Acum că sunt aici ceva important o să se întâmple”.

7 – „Sunt aici! Acum lucrurile vor fi mult mai animate!”
8 – „OK, sunt aici. Descurcaţi-vă cu mine!”
3 – „Uitaţi-vă ce am realizat! Priveşte-mă şi confirmă-mi valoarea!”

Grupul Complianţilor„Cum pot să împlinesc aşteptările celorlalţi? Cum pot fi o persoană mai responsabilă? Eu sunt „mai bun, mai superior” ca alţii!”

1 – „Aici este atât de neîngrijit şi dezordonat! Dacă aş răspunde eu nu ar fi aşa harababură”
2 – „Săracii oameni! Par supăraţi- au nevoie de ajutorul meu! Aş fi vrut să am timp ca să le acord atenţie la toţi”
6 – au sentimente de inferioritate mai puternice decât 1 şi 2 dar obţin o stare „mai bun decât X” prin afilieri şi identificări sociale

Grupul Retraşilor„Eu nu sunt parte din ce se întâmplă aici. Eu nu sunt ca aceşti oameni. Eu nu mă potrivesc aici”

4 – Stă distant şi are o alură „misterioasă”. Poate să plece („Este prea mult pentru mine …”)
5 – Nu pare deranjat să fie acolo dar ar fi fericiţi şi acasă citind o carte. Poate socializa.
9 – Ar putea să se bucure de întâlnire şi chiar să participe dar ar rămâne detaşaţi. Permite celeilalte persoane să întreţină interacţiunea tăcând blând sau amuzându-se cu indiferenţă.

Ce sunt GRUPURILE ARMONICE?

A treia grupare a tipurilor de personalitate, Grupurile Armonice, ne arată modul în care fiecare persoană se descurcă atunci când nu primește ceea ce vrea. Ele ne relevă modul fundamental în care personalitatea noastră se apără împotriva pierderii și dezamăgirii. Altfel spus, Grupurile Armonice ne spun cum ne descurcăm cu conflictele și dificultățile, adică cum răspundem atunci când nu primim ce vrem, ce atitudine adoptăm.

1. Grupul Optimist (7, 9, 2)  – Tip ce răspunde la conflict și dificultăți prin adoptarea, pe cât posibil, a unei atitudini pozitive, recadrând dezamăgirile într-un mod pozitiv, privind partea luminoasă a lucrurilor. Neagă că ar avea o problemă, adoptă pe cât posibil o atitudine „pozitivă”, recadrând dezamăgirile într-un mod pozitiv.

9 – „Ce problemă? Nu cred că există o problemă!”
2 – „Tu ai o problemă. Eu sunt aici să te ajut.”
7 – „S-ar putea să fie o problemă, dar eu sunt bine.”

2. Grupul Competent (3, 5, 1) – Tip ce au învățat să se descurce cu dificultățile dându-și la o parte sentimentele personale și străduindu-se să fie obiectiv, eficient și competent. Își ignoră sentimentele și nevoile subiective, încercând să rezolve problemele într-un mod logic și se așteaptă și de la alții să facă la fel.

3 – „Există o soluţie eficientă pentru treaba asta – trebuie doar să ne apucăm de treabă.”
1 – „Sunt sigur că putem rezolva asta ca adulţi sensibili şi maturi”
5 – „Sunt câteva lucruri ascunse aici, lasă-mă să mă gândesc la asta.”

3. Grupul Reactiv (8, 4, 6) – Tip ce reacționează emoțional la conflicte și probleme și are dificultăți în a știi în ce măsură pot să aibă încredere în oameni. Căută un răspuns emoțional care să reflecte preocuparea celor cu care este în conflict și vor ca cealaltă persoană să aibă aceeași stare emoțională. („Vreau să ştii ce simt eu în legătură cu asta”)

6 – „Mă simt foarte presat, am nevoie să mai eliberez din aburi”
4 – „Mă simt foarte rănit şi am nevoie să mă exprim”
8 – „Sunt supărat pe chestia asta, o să mai auzi despre asta!”

Care sunt DENUMIRILE celor nouă eneatipuri de personalitate?

Lucrul cu Eneagrama începe din momentul în care ai reușit să identifici ce tip de personalitate dominantă ai (ENEATIP) și să înțelegi care sunt problemele tale de bază. Eneagrama ne duce acolo unde vrem să ajungem, ajutându-ne să facem progrese foarte mari, deoarece ne ia de acolo de unde suntem cu adevărat.

Cunoașterea ENEATIPULUI de personalitate ne dezvăluie felul în care percepem lumea, valorile la care ținem, ce ne motivează, cum reacționăm la cei din jur, cum răspundem la stres și multe alte lucruri importante. Știind ce eneatip suntem va deveni rapid o parte a imaginii noastre de sine și ne va stimula în sensul dezvoltării personale. Deoarece vom deveni conștienți de reacțiile automate, inconștiente, ale personalității noastre cu atât mai puțin o să ne identificăm cu ele, căpătând o mai mare libertate interioară.

Eneatipul UNU

Perfecționistul – Denumirea indică atenția ridicată pe care eneatipul 1 o acordă detaliilor și preciziei în tot ceea ce face.
Moralistul – Eneatipul 1 este adesea descris ca având un set puternic de principii morale și așteptări ridicate de la sine și de la ceilalți.
Judecătorul – Denumirea se referă la judecățile riguroase pe care le poate face eneatipul 1 și la standardul de calitate pe care îl aplică în toate domeniile vieții.
Reformatorul – Eneatipul 1 este cunoscut pentru natura sa critică și pentru dorința de a îmbunătăți lumea înconjurătoare prin perfecționare și corectitudine.
Arhitectul – Această denumire se referă la abilitatea eneatipului 1 de a construi sisteme, structuri și planuri detaliate.
Mentorul – Eneatipul 1 poate acționa ca un mentor pentru ceilalți, oferindu-le îndrumare și încurajare în atingerea obiectivelor.
Sfătuitorul – Denumirea indică abilitatea eneatipului 1 de a oferi sfaturi utile și pertinente altora.

Eneatipul DOI

Altruistul – acest nume vine din natura empatică a eneatipului doi și din dorința sa de a face bine celor din jur, uneori chiar în defavoarea propriei persoane.
Îngrijitorul – această denumire reflectă dorința eneatipului doi de a avea grijă de cei din jur și de a le oferi sprijinul necesar pentru a se simți bine.
Grijuliul – acest nume vine din dorința puternică a eneatipului doi de a fi alături de cei din jur și de a le oferi ajutor și sprijin.
Empaticul – acest nume vine din capacitatea eneatipului doi de a simți emoțiile celor din jur și de a le înțelege nevoile.
Sociabilul – acest nume vine din dorința eneatipului doi de a fi în relații bune cu cei din jur și de a avea conexiuni sociale puternice.
Îndrumătorul – această denumire vine din dorința eneatipului doi de a ghida și a îndruma pe cei din jur, oferindu-le sfaturi și sprijin.
Diplomatul – această denumire vine din abilitatea eneatipului doi de a găsi soluții la probleme și de a calma situațiile tensionate prin abordarea unei atitudini diplomatice.
Datornicul – această denumire vine din faptul că eneatipul doi simte că are datorii față de cei din jur, pe care încearcă să le plătească prin ajutor și susținere.

Eneatipul TREI

Performantul – acest nume reflectă nevoia eneatipului trei de a fi performant, de a avea rezultate bune și de a fi recunoscut pentru acestea. Ei sunt deseori motivați de a-și atinge obiectivele și de a fi eficienți în tot ceea ce fac.
Ambițiosul – acest nume reflectă nevoia eneatipului trei de a reuși și de a-și atinge obiectivele, indiferent de cost. Ei sunt deseori motivați de a fi cei mai buni și de a obține recunoaștere pentru munca lor.
Câștigătorul – această denumire se referă la abilitatea eneatipului trei de a-și atinge obiectivele și de a fi succesul în ceea ce fac. Ei sunt deseori orientați spre a câștiga și de a fi cei mai buni în ceea ce fac.
Realizatul – această denumire se referă la abilitatea eneatipului trei de a-și transforma ideile în acțiune și de a obține succes în ceea ce fac. Ei sunt deseori orientați spre rezultate și sunt foarte pricepuți în a-și atinge obiectivele.
Persuasivul – acest nume reflectă abilitatea eneatipului trei de a se prezenta într-un mod convingător și persuasiv. Ei sunt foarte buni la a-și vinde ideile și de a obține sprijin pentru proiectele lor.
Reușitul – această denumire se referă la abilitatea eneatipului trei de a-și atinge obiectivele și de a fi succesul în ceea ce fac. Ei sunt deseori motivați de a fi cei mai buni și de a obține recunoaștere pentru munca lor.

Eneatipul PATRU

Artistul: acest nume subliniază din nou legătura eneatipului patru cu arta și creativitatea. Acești oameni sunt adesea talentați și sensibili și au o nevoie puternică de a-și exprima viziunea personală prin artă.
Individualistul: numele sugerează dorința eneatipului patru de a fi văzut ca un individ unic și special. Acești oameni au adesea o nevoie puternică de a se diferenția de ceilalți și de a fi recunoscuți pentru originalitatea lor.
Romanticul: acest nume se referă la dorința eneatipului patru de a-și exprima creativitatea și sensibilitatea într-un mod estetic și poetic. Acești oameni sunt adesea pasionați de artă și se simt atrași de frumusețea în toate formele sale.
Căutătorul: acest nume se referă la dorința eneatipului patru de a găsi sens și autenticitate în viața lor. Acești oameni sunt adesea interesați de introspecție și de a-și înțelege emoțiile și motivațiile lor profunde.
Nonconformistul: acest nume subliniază din nou dorința eneatipului patru de a fi diferit de ceilalți și de a-și urma propriile valori și principii. Acești oameni sunt adesea critici față de normele și convențiile sociale și preferă să își construiască propria cale în viață.

Eneatipul CINCI

Observatorul: eneatipul cinci are o abilitate naturală de a observa lumea din jurul său și de a acumula cunoștințe, fără a fi neapărat nevoie să acționeze sau să interacționeze cu aceasta.
Cercetătorul: eneatipul cinci este deseori asociat cu cercetarea și descoperirea, datorită curiozității sale de a înțelege cum funcționează lucrurile și cum pot fi îmbunătățite.
Intelectualul: acest eneatip este caracterizat de o abilitate naturală de a gândi critic și analitic, fiind mereu interesat de a înțelege și de a descoperi mai multe.
Gânditorul: acest eneatip este cunoscut pentru abilitățile sale de a analiza și sintetiza informația, precum și pentru curiozitatea sa intelectuală.
Expertul: datorită abilităților sale de analiză și sinteză a informației, eneatipul cinci poate deveni un expert într-un domeniu de interes, fiind foarte bine informat și capabil să își exprime opinia cu încredere.
Inventatorul: eneatipul cinci este adesea creativ și inovator, fiind capabil să găsească soluții noi și neconvenționale la problemele complexe.
Investigatorul: cinci este interesat de cercetarea, experimentarea și descoperirea de noi informații.
Specialistul – denumirea se referă la dorința acestui eneatip de a deveni expert într-un anumit domeniu. Cinci își doresc să aibă o cunoaștere profundă și detaliată într-un anumit subiect.
Filozoful: această denumire se referă la tendința eneatipului 5 de a se gândi la întrebări profunde și de a căuta sensul vieții și al existenței umane.
Ascetul: acest nume descrie tendința eneatipului 5 de a se retrage și de a-și îndrepta atenția către studiu și meditație, renunțând la distracții și plăceri superficiale.

Eneatipul ȘASE

Devotatul: șase este cunoscut pentru devotamentul său față de grupurile și organizațiile cu care este asociat și pentru dorința sa de a se simți în siguranță prin urmarea regulilor și procedurilor stabilite.
Fidelul: acest eneatip este cunoscut pentru loialitatea sa, atât față de prieteni, cât și față de valorile și principiile sale. Sunt persoane care se implică puternic în relațiile interpersonale și care se străduiesc să mențină aceste legături pe termen lung.
Vigilentul: din cauza preocupării lor pentru siguranță și securitate, eneatipul șase este adesea foarte vigilent și atent la detalii. Șase este adesea în căutarea unui adăpost, fie literal, fie metaforic, căutând mereu un loc sigur în lume.
Păzitorul: are o nevoie puternică de a se simți în siguranță și de a avea un sentiment de control. Șase dorește să se simtă în siguranță și este adesea considerat un păzitor al celor din jurul lor.
Înțeleptul: deoarece eneatipul șase este adesea atent la detalii și vigilent, poate fi adesea un observator fin al oamenilor și situațiilor, ceea ce îl face să fie adesea considerat un înțelept.
Justițiarul: acest eneatip este motivat să acționeze corect și să lupte împotriva injustiției. Sunt persoane care se implica adesea în cauze sau organizații care luptă pentru o cauză nobilă și care sunt pregătite să își apere principiile, chiar și în situații dificile.
Realistul: eneatipul 6 poate fi, de asemenea, numit “realist”, deoarece aceste persoane sunt bune la evaluarea situațiilor și la găsirea soluțiilor practice. Sunt pragmatici și caută să facă alegeri bazate pe realitatea din jurul lor, fără să se lase influențați de emoții sau idealism exagerat.

Eneatipul ȘAPTE

Entuziastul: eneatipul 7 este adesea plin de energie și pasiune, fiind foarte entuziasmat de noile idei și proiecte și fiind capabil să motiveze și să inspire echipa.
Exploratorul: eneatipul 7 are o dorință puternică de a explora lumea și de a experimenta lucruri noi, fiind adesea deschis la noi oportunități și aventuri.
Optimistul: eneatipul 7 este adesea perceput ca fiind optimist și pozitiv, găsind mereu latura bună a lucrurilor și având o atitudine încurajatoare.
Călătorul: datorită dorinței de a trăi experiențe noi și a nu se lăsa legat de prea multe responsabilități, eneatipul 7 este adesea descris ca un călător, care își caută mereu următoarea aventură.
Epicurianul: acest nume vine de la filozoful grec Epicur, care promova plăcerea ca scop suprem al vieții. Eneatipul 7 este adesea descris ca un epicurian, care caută mereu să se bucure de tot ce viața are mai bun de oferit.
Vizionarul: eneatipul 7 este adesea descris ca un visător, care își imaginează mereu cum ar putea fi lumea mai bună și care își dorește să aducă o schimbare pozitivă prin proiectele sale.
Scepticul: eneatipul 7 poate fi adesea sceptic cu privire la regulile și limitările impuse, dorind să-și urmeze propriile dorințe și impulsuri, chiar dacă acest lucru poate duce la riscuri și neînțelegeri în echipă.

Eneatipul OPT

Conducătorul: Această denumire evidențiază abilitățile de conducere și de organizare ale eneatipului opt. Deși poate fi un lider puternic și hotărât, eneatipul opt este, de asemenea, interesat să îi ajute și pe ceilalți să își atingă potențialul maxim, oferindu-le sprijin și îndrumare.
Luptătorul: Această denumire subliniază dorința puternică a eneatipului opt de a se implica în lupta pentru obținerea unui anumit scop. Eneatipul opt poate fi un lider puternic și hotărât, care își urmează cu fermitate viziunea și poate fi dispus să ia măsuri drastice pentru a-și atinge obiectivele.
Puternicul: Această denumire subliniază forța fizică și mentală a eneatipului opt. Eneatipul opt poate fi înzestrat cu o mare energie și rezistență, reușind să depășească obstacolele și să învingă dificultățile.
Învingătorul: Această denumire subliniază abilitățile de luptă și de învingere ale eneatipului opt. Eneatipul opt poate fi înzestrat cu o puternică determinare și cu o atitudine pozitivă, reușind să transforme provocările în oportunități de dezvoltare.
Strategul: Această denumire evidențiază abilitățile de planificare și de strategie ale eneatipului opt. Eneatipul opt poate fi un bun strateg și poate găsi soluții ingenioase pentru a depăși obstacolele și a atinge obiectivele.
Reușitul: Această denumire pune în evidență dorința eneatipului opt de a obține succesul în viață, fie în plan profesional, fie în plan personal. Eneatipul opt poate fi extrem de ambițios și poate fi dispus să depună eforturi susținute pentru a-și atinge obiectivele.
Protectorul – datorită preocupării eneatipului opt pentru a-și proteja propria persoană și pe cei dragi, dar și a altora care au nevoie de ajutor.
Vizionarul – datorită capacității eneatipului opt de a-și imagina viitorul și de a vedea potențialul în diferite situații, ceea ce îi ajută să ia decizii înțelepte.

Eneatipul NOUĂ

Pacifistul: Eneatipul nouă este deseori văzut ca un păstrător al liniștii și al echilibrului. Ei sunt motivați să evite orice fel de tulburare sau conflict, încercând să mențină pacea și armonia în toate situațiile.
Mediatorul: deoarece eneatipul 9 este adesea văzut ca un mediator care își dedică timpul și energia pentru a menține pacea și armonia în grupurile și relațiile lor.
Diplomatul: deoarece eneatipul 9 este adesea capabil să găsească un teren comun într-un conflict și să ajungă la o înțelegere cu toți cei implicați.
Înțeleptul: Eneatipul nouă este adesea cunoscut ca fiind cel mai înțelept și mai luminat dintre toate eneatipurile. Această denumire se referă la dorința lor de a avea o viziune amplă și completă asupra vieții și de a căuta cunoașterea și înțelepciunea în tot ceea ce fac.
Idealistul: Eneatipul nouă are tendința de a fi un idealist, având un vis puternic de a trăi o viață plină de înțeles și semnificație. Ei sunt motivați să creeze o lume mai bună și să facă o diferență pozitivă în viața celor din jurul lor.
Nonconformistul: Eneatipul nouă este adesea perceput ca un nonconformist, care refuză să se conformeze cu normele sociale și să urmeze calea tradițională. Ei caută să își trăiască viața într-un mod autentic, fiind motivați de dorința de a descoperi propriul lor drum și de a face lucrurile în propriul lor fel.

Care sunt PUNCTELE FORTE ale fiecărui eneatip?

Eneatipul UNU

Responsabilitate: Eneatipul UNU are o mare responsabilitate, fiind motivat să facă ceea ce este corect și să își asume responsabilitatea pentru acțiunile lor.

Conștiinciozitate: Acești oameni sunt foarte conștiincioși și sunt dornici să facă totul în cel mai bun mod posibil, fiind atenți la detalii și la organizare.

Integritate: Eneatipul UNU este cunoscut pentru integritatea lor, fiind persoane de încredere și loiale.

Dorința de a îmbunătăți lucrurile: Eneatipul UNU este mereu în căutarea modalităților de a îmbunătăți lucrurile în jurul lor, având o abordare critică și constructivă.

Capacitatea de planificare: Acești oameni au o mare capacitate de a planifica și organiza lucrurile, fiind atenți la detalii și având un program bine stabilit.

Auto-disciplină: Eneatipul UNU este disciplinat și își urmează programul cu strictețe, având un mare respect pentru timpul lor și pentru timpul altora.

Independență: Acești oameni preferă să lucreze independent și să fie autonomi, având o mare încredere în propriile lor abilități.

Sinceritate: Eneatipul UNU este cunoscut pentru sinceritatea lor și pentru faptul că spun întotdeauna ceea ce gândesc, chiar dacă acest lucru poate fi dureros pentru alții.

Atent la detalii: Eneatipul UNU este atent la detalii și la organizare, fiind dornici să facă totul în cel mai bun mod posibil.

 

Eneatipul DOI

Empatia – DOI-urile sunt adesea foarte sensibile la nevoile și emoțiile altora și sunt dispuși să ofere ajutor și sprijin.

Disponibilitatea – Ajutătorii sunt mereu disponibili pentru a ajuta pe cei din jur și sunt deseori văzuți ca fiind extrem de generoși și atenți.

Flexibilitatea – Acești oameni sunt adesea foarte flexibili și capabili să se adapteze la situații noi și schimbări în viața lor și în viața altora.

Loialitatea – DOI-urile sunt adesea loiale și dedicați în relațiile lor și sunt dispuși să facă tot ce este nevoie pentru a-și proteja familia și prietenii.

Creativitatea – Acești oameni sunt adesea foarte creativi și sunt capabili să vină cu soluții noi și inovatoare la problemele din viața lor și din viața altora.

Capacitatea de comunicare – Ajutătorii sunt adesea buni comunicatori și sunt capabili să-i ajute pe ceilalți să își exprime mai bine emoțiile și nevoile.

Capacitatea de a vedea partea bună a lucrurilor – DOI-urile au adesea o perspectivă optimistă asupra vieții și sunt capabili să vadă partea bună a situațiilor dificile.

 

Eneatipul TREI

Determinare: Eneatipul Trei este orientat spre realizarea obiectivelor si își stabilește scopuri clare si bine definite, pentru a atinge succesul in cariera si in viața personala.

Energia si entuziasmul: Acest eneatip are o energie debordanta si este mereu gata sa ia acțiune. Persoanele de tip Trei sunt pozitive si entuziaste, astfel încât ii inspira pe cei din jurul lor sa își urmeze propriile vise și aspirații.

Capacitatea de a se adapta: Eneatipul Trei poate fi foarte flexibil si se poate adapta ușor la noi situații si oameni. Ei sunt foarte inteligenți si pot învăța rapid si eficient, ceea ce ii ajuta sa isi atinga obiectivele.

Carisma si abilitatea de a-i motiva pe altii: Persoanele de tip Trei au o personalitate carismatica si sunt adesea lideri puternici. Ei stiu cum sa inspire si sa motiveze oamenii din jurul lor, fiind excelenti in a-si face echipele sa lucreze in mod eficient si productiv.

Focusul pe performanta: Eneatipul Trei este orientat spre performanta si succesul profesional, ceea ce ii face sa fie foarte competitivi si determinati. Ei sunt perfectionisti si isi doresc mereu sa isi imbunatateasca abilitatile si sa atinga noi niveluri de performanta.

Atentia la detalii: Chiar daca sunt orientati spre obiective mari si ambitioase, persoanele de tip Trei acorda o atentie deosebita detaliilor, fiind capabili sa se concentreze si sa se asigure ca totul este perfect.

Abilitatea de a comunica: Eneatipul Trei are abilitati excelente de comunicare si isi exprima ideile cu usurinta si claritate. Acestia sunt buni oratori si se descurca foarte bine in situatii sociale sau de afaceri.

Capacitatea de a lua decizii: Persoanele de tip Trei sunt foarte bune in a lua decizii rapide si eficiente, bazate pe date si informatii concrete. Ei sunt capabili sa analizeze rapid situatia si sa ia o decizie, fara sa se lase influentati de emotii sau de alti factori.

 

Eneatipul PATRU

Sensibilitatea și empatia: patru-le sunt foarte sensibili la emoțiile proprii și ale celor din jur și se pot pune cu ușurință în locul altora.

Creativitatea: patru-le sunt adesea pasionați de artă și își găsesc modalități unice de a se exprima prin intermediul acesteia.

Profunzimea și complexitatea: patru-le sunt adesea profunzi, reflectivi și se străduiesc să înțeleagă sensul și semnificația vieții și a experiențelor lor.

Autenticitatea și individualitatea: patru-le își exprimă adesea emoțiile și gândurile fără să se preocupe prea mult de ceea ce cred ceilalți și își urmează propriile valori și interese.

Capacitatea de a vedea frumusețea în lucrurile mici: patru-le sunt adesea sensibili la frumusețea și poezia din lucrurile mici și apreciază experiențele simple ale vieții.

Aceste calități îi pot ajuta pe patru-le să fie foarte creativi și să găsească modalități unice de a se exprima și de a contribui la lumea lor. De asemenea, sensibilitatea și empatia lor îi pot ajuta să fie foarte buni ascultători și să ofere sprijin și înțelegere celor din jur.

 

Eneatipul CINCI

Inteligența și creativitatea: Cinci sunt persoane inteligente și inventive, cu o capacitate de înțelegere profundă a subiectelor care îi interesează.

Capacitatea de a analiza: Cinci sunt observatori puternici și au o abilitate de a diseca problemele și de a înțelege lucrurile în profunzime. Aceasta îi face foarte buni cercetători și analiști.

Independența și autonomia: Cinci preferă să își petreacă timpul singuri, în special atunci când sunt implicați în activități care necesită concentrare și atenție.

Capacitatea de a fi obiectivi: Cinci sunt foarte obiectivi și critici, având o abilitate de a vedea situațiile din multiple perspective.

Capacitatea de a planifica: Cinci sunt buni planificatori și strategi, își dedică mult timp pentru a înțelege situația și pentru a se pregăti în mod corespunzător pentru viitor.

Încrederea în sine: Cinci sunt siguri pe abilitățile lor și se bazează pe propria lor judecată.

Creativitatea: Cinci sunt adesea creativi, putând să genereze idei noi și originale.

Empatia: Cinci pot fi empatici și pot fi capabili să își înțeleagă colegii sau partenerii de viață în moduri profunde și semnificative.

Rezistența la stres: Cinci sunt foarte puternici atunci când vine vorba de a face față stresului, cu o abilitate de a gestiona cu bine emoțiile și de a rămâne calmi și raționali în situații tensionate.

 

Eneatipul ȘASE

Loialitate: Eneatipul șase are un puternic simț al loialității față de prieteni, familie și comunitate. Ei sunt de încredere și își respectă promisiunile, fiind mereu acolo pentru cei dragi.

Responsabilitate: Șase sunt fiabile și responsabile. Ei se străduiesc să își îndeplinească obligațiile și să își facă treaba cât mai bine cu putință.

Prudență: Șase sunt precaute și nu se grăbesc să ia decizii pripite. Ei analizează situațiile înainte de a lua o decizie și se bazează pe experiență și cunoștințele lor pentru a face alegeri înțelepte.

Empatie: Eneatipul șase este foarte empatic și îi pasă de sentimentele celor din jur. Ei își dau seama de nevoile celorlalți și încearcă să ajute atunci când este necesar.

 

Curaj: Deși pot fi precauți, Șase sunt capabili să își depășească fricile și să facă lucruri care le provoacă teamă sau anxietate.

Cooperare: Eneatipul șase este adeptul colaborării și a muncii în echipă. Ei preferă să lucreze cu alții și să se bazeze pe sprijinul și sfaturile celor din jur.

Intuitivitate: Șase au o intuiție puternică și pot detecta pericolele sau amenințările înainte de a fi vizibile pentru ceilalți. Ei au capacitatea de a prezice evenimentele și de a se pregăti pentru acestea.

Adaptabilitate: Eneatipul șase este capabil să se adapteze la schimbare și să își schimbe abordarea atunci când este necesar. Ei pot să își schimbe planurile și să ia decizii noi în fața situațiilor neașteptate.

Vigilență: Șase sunt atente la detalii și sunt foarte vigilente. Ei observă totul și nu trec cu vederea nimic, fiind capabili să detecteze greșelile și să ia măsuri pentru a le corecta.

Grijă față de siguranță: Eneatipul șase acordă o mare importanță siguranței și stabilității, atât pentru ei, cât și pentru cei din jur. Ei se străduiesc să creeze un mediu sigur și confortabil pentru toți cei implicați.

 

Eneatipul ȘAPTE

Creativitatea: Eneatipul șapte are o imaginație bogată și este capabil să găsească soluții noi și inovatoare pentru problemele cu care se confruntă.

Entuziasmul: Acești oameni sunt pasionați și entuziaști în ceea ce fac, ceea ce îi face să fie extrem de atractivi și carismatici.

Energia pozitivă: Eneatipul șapte emană o energie pozitivă care poate influența și inspira pe cei din jurul lor.

Curiozitatea: Acești oameni sunt mereu în căutare de noi experiențe și aventuri, fiind foarte curioși să descopere tot ce este nou și interesant.

Flexibilitatea: Eneatipul șapte este capabil să se adapteze la situații noi și schimbări, fiind foarte flexibil și deschis la idei noi.

Buna dispoziție: Acești oameni sunt optimiști și își îmbunătățesc mereu starea de spirit prin intermediul activităților și a interacțiunii cu cei din jur.

Simțul umorului: Eneatipul șapte are un simț al umorului bine dezvoltat și este capabil să facă glume și să-i facă pe cei din jur să râdă.

 

Eneatipul OPT

Încredere în sine și hotărâre – liderii au o încredere puternică în abilitățile și deciziile lor, fiind determinați să obțină succesul în orice își propun.

Capacitatea de a lua decizii – liderii sunt obișnuiți să ia decizii rapid și să fie asumați responsabilitatea pentru ele.

Abilități de comunicare – liderii sunt buni comunicatori, reușind să inspire și să motiveze oamenii din jurul lor.

Înțelegere strategică – liderii au o viziune clară și o înțelegere aprofundată a situației, permițându-le să ia decizii bune și să își atingă obiectivele.

Capacitatea de a îndruma și a conduce – liderii sunt capabili să îi ghideze și să îi inspire pe cei din jurul lor, ajutându-i să își atingă potențialul maxim.

Ambiție și dorința de a reuși – liderii sunt motivați de dorința de a obține succesul și de a face lucrurile bine.

Capacitatea de a rezolva probleme – liderii sunt abili în a găsi soluții la probleme complexe și în a lua decizii dificile.

Empatie și îngrijirea celorlalți – liderii sunt sensibili la nevoile celorlalți și se preocupă de bunăstarea lor.

Atitudine pozitivă și optimism – liderii sunt optimiști și au o atitudine pozitivă, permițându-le să își mențină motivația și energia în fața dificultăților.

 

Eneatipul NOUĂ

Autodisciplină: Eneatipul Nouă este foarte disciplinat și se concentrează cu ușurință asupra sarcinilor lor. Ei își stabilesc obiective clare și lucrează cu perseverență pentru a le atinge

Conștiinciozitate: Perfecționistul este foarte atent la detalii și urmărește să facă totul la un nivel foarte înalt. Ei sunt de obicei foarte responsabili și se asigură că orice sarcină pe care o îndeplinesc este realizată la cel mai bun nivel posibil.

Dedicație: Nouă se angajează cu pasiune în tot ceea ce fac și se așteaptă ca și ceilalți să facă același lucru. Ei sunt foarte dedicați muncii lor și sunt mereu în căutarea modurilor de a se îmbunătăți.

Empatie: Perfecționistul are o sensibilitate profundă față de nevoile celor din jurul lor și își dă seama de dificultățile prin care trec. Ei sunt adesea grijulii și atenți cu ceilalți.

Perspectivă strategică: Nouă își folosește abilitățile de planificare și de organizare pentru a-și îndeplini obiectivele. Ei sunt capabili să vadă imaginea de ansamblu și să planifice acțiuni pe termen lung.

Etică de lucru puternică: Eneatipul Nouă respectă valorile morale și etice și are tendința de a face ceea ce este corect, în loc de a face doar ceea ce este mai ușor sau mai convenabil.

Creativitate: Chiar dacă este adesea axat pe îndeplinirea sarcinilor, eneatipul Nouă poate fi, de asemenea, foarte creativ și poate aduce idei noi și interesante în discuții.

Capacitatea de a lucra în echipă: Nouă poate fi foarte dedicat și responsabil în munca lor, dar în același timp, sunt deschiși să colaboreze și să lucreze împreună cu ceilalți pentru a atinge obiective comune.

Ce sunt direcțiile de INTEGRARE și DEZINTEGRARE?

Direcția de integrare este un concept important în eneagramă, care se referă la modul în care fiecare tip de personalitate se poate dezvolta și crește într-un mod sănătos. În general, direcția de integrare este direcția în care personalitatea se îndreaptă atunci când se concentrează pe virtuțile sale. Virtuțile sunt calități pozitive pe care fiecare tip de personalitate le poate manifesta atunci când este într-o stare sănătoasă.

Atunci când un individ se integrează în direcția sa de integrare, el sau ea poate dezvolta virtuțile propriului tip de personalitate și poate ajunge la o stare de armonie interioară. De asemenea, acesta poate îmbunătăți abilitățile de comunicare, relațiile cu ceilalți și poate deveni mai eficient în a-și atinge obiectivele.

Direcții de INTEGRARE

Fiecare eneatip are o direcție de integrare specifică către un alt tip de personalitate din diagrama eneagramei. Acestea sunt următoarele:

Eneatipul 1 se integrează către eneatipul 7. Atunci când un eneatip 1 se integrează, devine mai puțin critic cu sine și cu ceilalți și începe să-și permită să se bucure mai mult de viață.

Eneatipul 2 se integrează către eneatipul 4. Atunci când un eneatip 2 se integrează, își dezvoltă propria identitate și începe să fie mai atent la propriile nevoi, în loc să se concentreze numai pe nevoile altora.

Eneatipul 3 se integrează către eneatipul 6. Atunci când un eneatip 3 se integrează, începe să-și dezvolte propria conștiință etică și să acționeze în conformitate cu valorile sale personale, în loc să se concentreze numai pe succesul extern.

Eneatipul 4 se integrează către eneatipul 1. Atunci când un eneatip 4 se integrează, își dezvoltă o mai mare stabilitate emoțională și începe să acționeze într-un mod mai pragmat și rațional.

Eneatipul 5 se integrează către eneatipul 8. Atunci când un eneatip 5 se integrează, începe să acționeze mai încrezător în sine și mai independent, în loc să se concentreze numai pe cercetarea și înțelegerea lumii înconjurătoare.

Eneatipul 6 se integrează către eneatipul 9. Atunci când un eneatip 6 se integrează, începe să acționeze mai încrezător în sine și să-și dezvolte mai mult propria conștiință a sinelui, în loc să se concentreze numai pe găsirea securității în exterior.

Eneatipul 7 se integrează către eneatipul 5. Atunci când un eneatip 7 se integrează, începe să se concentreze mai mult asupra cercetării și înțelegerii lumii înconjurătoare, în loc să se concentreze numai pe satisfacerea propriilor dorințe și nevoi.

Eneatipul 8 se integrează către eneatipul 2. Atunci când un eneatip 8 se integrează, începe să-și dezvolte mai multe abilități în relația cu ceilalți și să acționeze într-un mod mai empatic și grijuliu.

Eneatipul 9 se integrează către eneatipul 3. Atunci când un eneatip 9 se integrează, începe să-și dezvolte propria conștiință

Direcții de DEZINTEGRARE

Fiecare eneatip are, de asemenea, o direcție de dezintegrare specifică, care se manifestă atunci când un individ se simte stresat sau copleșit. Acestea sunt următoarele:

Eneatipul 1 se dezintegrează către eneatipul 4. În această direcție de dezintegrare, eneatipul 1 devine mai critic cu sine și cu ceilalți și își pierde capacitatea de a acționa într-un mod echilibrat și pragmatic.

Eneatipul 2 se dezintegrează către eneatipul 8. În această direcție de dezintegrare, eneatipul 2 devine mai manipulativ și egocentric și își pierde capacitatea de a se conecta cu ceilalți într-un mod sănătos.

Eneatipul 3 se dezintegrează către eneatipul 9. În această direcție de dezintegrare, eneatipul 3 devine mai pasiv și inert și își pierde capacitatea de a acționa într-un mod eficient și orientat spre scopuri.

Eneatipul 4 se dezintegrează către eneatipul 2. În această direcție de dezintegrare, eneatipul 4 devine mai dependent de ceilalți și își pierde capacitatea de a se conecta cu propriile sale resurse interne.

Eneatipul 5 se dezintegrează către eneatipul 7. În această direcție de dezintegrare, eneatipul 5 devine mai impulsiv și superficial și își pierde capacitatea de a se concentra și de a înțelege lumea înconjurătoare într-un mod profund.

Eneatipul 6 se dezintegrează către eneatipul 3. În această direcție de dezintegrare, eneatipul 6 devine mai anxios și nesigur și își pierde capacitatea de a acționa cu încredere și de a-și urmări propriile sale idei și valori.

Eneatipul 7 se dezintegrează către eneatipul 1. În această direcție de dezintegrare, eneatipul 7 devine mai critic și auto-limitativ și își pierde capacitatea de a se bucura de viață și de a-și urmări propriile sale interese și dorințe.

Eneatipul 8 se dezintegrează către eneatipul 5. În această direcție de dezintegrare, eneatipul 8 devine mai izolat și închis și își pierde capacitatea de a acționa într-un mod eficient și de a fi în relație cu ceilalți.

Eneatipul 9 se dezintegrează către eneatipul 6. În această direcție de dezintegrare, eneatipul 9 devine mai anxios și nesigur și își pierde capacitatea de a fi în pace și de a fi conectat cu propria sa înțelepciune interioară.

 

Este important de remarcat că direcțiile de dezintegrare nu sunt aceleași cu comportamentele negative ale eneatipurilor. În timp ce eneatipurile au tendințe de bază care le definesc personalitatea, direcțiile de integrare și dezintegrare reflectă modalitățile diferite în care eneatipurile răspund la situații de stres și cum pot încerca să își îmbunătățească propria lor dezvoltare personală.

În plus, nu este necesar ca un eneatip să se dezintegreze în mod inevitabil către o anumită direcție, ci poate încerca să își îndrepte atenția către direcția de integrare pentru a-și îmbunătăți comportamentul și a-și dezvolta mai mult potențialul personal.

Care sunt strategiile de MANIPULARE ale eneatipurilor?

Este important să subliniem faptul că manipularea este un comportament negativ și dăunător care poate afecta relațiile interpersonale și încrederea celorlalți. În plus, este important să înțelegem că nu toți membrii unui anumit eneatip sunt manipulatori sau folosesc tactici manipulative și că manipularea nu este specifică doar unui singur eneatip, ci poate fi întâlnită în diverse forme la mai multe tipuri de personalitate.

Fiecare eneatip are anumite tendințe manipulative care sunt asociate cu mecanismele sale de apărare și cu fricile subiacente. Iată câteva exemple de cum fiecare eneatip poate manipula pe ceilalți:

Eneatipul unu poate manipula prin faptul că își impune propriile așteptări și standarde asupra altor persoane. Ei cred că există o singură cale corectă de a face lucrurile și încearcă să îi convingă și pe ceilalți să urmeze aceeași cale.

De obicei, eneatipul unu este rigid și inflexibil în gândirea lor, făcându-i dificil să accepte ideile și opiniile altor persoane. De asemenea, ei pot fi critici și judecători, percepându-i pe cei din jur ca fiind “greșiți” sau “răi” dacă nu se conformează cu standardele lor ridicate.

În relații, eneatipul unu poate manipula prin faptul că își impune așteptările asupra partenerului, ceea ce poate duce la o resentimente și tensiuni în relație. De asemenea, ei pot fi manipulatori prin faptul că încearcă să controleze și să dirijeze comportamentul partenerului lor pentru a se potrivi cu standardele lor.

 

Eneatipul doi poate manipula prin faptul că își oferă ajutorul în mod necondiționat, așteptând în schimb recunoștință și apreciere. Ei pot începe să se simtă resentimente dacă nu primesc aceste lucruri și pot folosi manipularea emoțională pentru a obține ceea ce doresc.

De asemenea, eneatipul doi poate fi manipulator prin faptul că își ascunde adevăratele motive și intenții, făcându-le să pară mai nobile sau altruiste decât sunt în realitate. Pot folosi complimente și apreciere pentru a câștiga încrederea și favorurile altor persoane.

În relații, eneatipul doi poate manipula prin faptul că își suprimă propriile nevoi și dorințe, acordând mai multă atenție nevoilor partenerului lor. Ei pot folosi această atitudine de “victimă” pentru a obține simpatia și ajutorul celor din jur.

 

Eneatipul trei poate manipula prin faptul că își construiește o imagine publică puternică și atractivă, iar apoi își folosește această imagine pentru a obține ceea ce dorește. Ei pot manipula prin a fi foarte carismatici și persuasivi, încurajându-i pe ceilalți să îi urmeze și să îi admire.

Eneatipul trei poate, de asemenea, manipula prin faptul că își ascunde adevăratele lor emoții și nevoi, preferând să se concentreze asupra succesului și performanței exterioare. Ei pot folosi complimente și apreciere pentru a câștiga încrederea și favorurile altor persoane, iar dacă simt că își pierd controlul asupra situației, pot folosi tacticile de intimidare sau aroganță pentru a-și menține poziția de lider.

În relații, eneatipul trei poate manipula prin faptul că își folosesc partenerul ca un accesoriu pentru a-și spori propria imagine și reputație. Ei pot să își arate public partenerul ca o dovadă a succesului lor sau pot să renunțe la relație dacă nu le mai oferă avantaje sociale sau personale.

 

Eneatipul patru poate manipula prin prezentarea unui comportament victimizat sau suferind, în speranța că va primi atenție și simpatie din partea celor din jur. Ei pot încerca să creeze o imagine a lor ca fiind sensibili, profunzi și diferiți, pentru a-i atrage pe ceilalți și pentru a le obține aprobarea sau acceptarea.

De asemenea, eneatipul patru poate manipula prin crearea unor situații dramatice sau prin exagerarea anumitor probleme sau neplăceri, în speranța că ceilalți vor fi impresionați de intensitatea emoțiilor lor și vor acorda mai multă atenție și susținere. Uneori, ei pot fi autocritici și își pot submina propria încredere în sine, în speranța că ceilalți îi vor valida sau îi vor ajuta să se simtă mai bine.

De asemenea, eneatipul patru poate manipula prin refuzul de a accepta responsabilitatea sau prin pasivitate, în speranța că ceilalți vor prelua sarcinile pentru ei sau vor lua deciziile pentru ei. Ei pot fi, de asemenea, destul de posesivi și geloși în relații, în speranța că vor obține mai multă atenție și afecțiune din partea partenerului lor.

 

Eneatipul cinci poate manipula prin izolare sau retragere socială, pentru a evita situațiile sociale sau emoționale incomode. Ei pot fi reticenți să împărtășească informații personale sau emoționale și pot fi destul de secretivi, astfel încât să poată păstra distanța emoțională față de ceilalți.

Ei pot manipula și prin aroganță sau superioritate intelectuală, în speranța că ceilalți vor recunoaște și admira abilitățile lor intelectuale sau competența într-un anumit domeniu. Ei pot evita să împărtășească informații cu cei din jurul lor, în speranța că vor putea păstra un avantaj intelectual asupra lor.

De asemenea, eneatipul cinci poate manipula prin evitarea conflictelor sau a emoțiilor puternice, în speranța că vor evita tensiunile sau situațiile neplăcute. Ei pot fi rezervați și încăpățânați în a-și urma propriile idei sau planuri, în ciuda părerii celorlalți. În relații, pot fi distanți emoțional și să evite orice formă de angajament pentru a evita pierderea libertății lor personale sau a independenței lor.

 

Eneatipul șase poate manipula prin generarea de frică sau prin jocul cu fricile celor din jur. Ei pot fi suspicioși și îngrijorați și își pot imagina scenarii de rău augur pentru a fi pregătiți în cazul în care se întâmplă ceva rău. Ei pot manipula prin a-și prelungi perioadele de îndoieli sau de neliniște, pentru a atrage atenția sau pentru a câștiga încrederea altora prin cererea lor de ajutor sau susținere.

Pe de altă parte, eneatipul șase poate manipula prin alegerea unei poziții de autoritate sau prin atașamentul la un grup social sau la o persoană mai puternică. Ei pot fi dispuși să renunțe la independența lor și să urmeze cu devotament orice lider sau regulă socială, în speranța că astfel își vor asigura siguranța și protecția.

Eneatipul șase poate manipula și prin exces de cooperare sau prin aprobarea excesivă a celorlalți. Ei pot fi excesiv de supuși și se pot supune oricărei dorințe sau cerințe pentru a fi acceptați și susținuți de ceilalți. De asemenea, pot manipula prin dezvoltarea unei atitudini critice și de neîncredere față de cei din jurul lor, adesea jucând rolul de advocat al diavolului pentru a verifica veridicitatea informațiilor primite.

 

Eneatipul sapte poate manipula prin utilizarea optimismului și a entuziasmului lor contagios pentru a îi face pe ceilalți să simtă că totul este posibil și că nu există limite. Ei pot fi foarte abili în a găsi soluții și idei creative pentru a evita problemele sau pentru a scăpa din situații neplăcute, ceea ce poate fi o sursă de inspirație și energie pentru cei din jurul lor.

Pe de altă parte, eneatipul sapte poate manipula prin evitarea neplăcerilor sau a conflictelor, astfel încât să se concentreze doar pe experiențe plăcute și distracții. Ei pot fi evazivi și pot fi dispuși să mintă sau să ascundă informații pentru a evita situațiile neplăcute sau pentru a obține ceea ce își doresc. De asemenea, pot fi impulsivi și să acționeze fără a gândi la consecințe, ceea ce poate duce la situații neplăcute pentru cei din jurul lor.

Eneatipul sapte poate manipula și prin faptul că se implică în prea multe activități sau proiecte simultan, astfel încât să nu fie nevoiți să facă față emoțiilor negative sau să rămână prea mult timp singuri cu gândurile lor. Această abordare poate duce la un sentiment de supraîncărcare și epuizare, atât pentru eneatipul sapte, cât și pentru cei din jurul lor.

 

Eneatipul opt poate manipula prin utilizarea forței și a intimidării, deoarece aceștia sunt foarte siguri pe ei și pot fi foarte vocali în apărarea propriilor opinii și valorilor. Ei pot folosi amenințările sau constrângerile pentru a obține ceea ce își doresc și pot fi foarte agresivi în interacțiunile cu ceilalți. De asemenea, pot să se manifeste ca fiind autoritari și să își impună voința asupra celor din jurul lor.

Pe de altă parte, eneatipul opt poate manipula și prin apelarea la simpatia celor din jurul lor. Ei pot acționa ca și cum ar avea nevoie de ajutorul celorlalți sau că ar fi vulnerabili, pentru a-i face pe ceilalți să își ofere sprijinul și să se solidarizeze cu ei. Această abordare poate fi folosită pentru a-și atinge propriile obiective, deoarece ceilalți pot fi induși în eroare de faptul că eneatipul opt pare să aibă nevoie de ajutor sau protecție.

De asemenea, eneatipul opt poate manipula prin controlul informațiilor și a accesului la resurse. Ei pot folosi informații sau cunoștințe specifice pentru a obține avantaje sau pentru a-și îndeplini propriile obiective, și pot fi foarte selectivi în a împărtăși aceste informații cu ceilalți. Ei pot, de asemenea, să își controleze accesul la resurse, cum ar fi bani, putere sau influență, și să îi ofere celor din jurul lor doar atunci când se potrivește cu propriile lor obiective.

 

Eneatipul 9, poate manipula prin evitarea conflictului și menținerea unei atitudini plăcute pentru a evita tensiunile și neplăcerile. Ei pot fi foarte diplomatici și încearcă să găsească o cale de mijloc pentru a evita confruntarea directă. În plus, pot folosi tacticile de pasivitate-agresivitate, cum ar fi a fi de acord superficial, dar să nu urmeze cu adevărat cu ceea ce s-a discutat.

De asemenea, eneatipul 9 poate manipula prin faptul că își exprimă nevoile și dorințele subtil și indirect, pentru a evita să fie percepuți ca egoiști sau a fi în contradicție cu ceilalți. Pot de asemenea să ignore sau să minimizeze propriile nevoi și dorințe, în favoarea celor ale altora, făcând astfel ca ceilalți să se simtă vinovați și să își schimbe comportamentul. Deși aceste tactici de manipulare pot fi neintenționate și rezultatul unui dor de a păstra pacea și armonia, pot avea efecte negative asupra relațiilor, atât pentru eneatipul 9 cât și pentru cei din jurul lor.

De reținut!

Este important să menționăm că eneatipul nu este o scuză pentru comportamentele negative sau abuzive. Cunoașterea eneatipului poate ajuta la creșterea personală și la înțelegerea altor persoane, dar nu ar trebui să fie folosită ca o justificare pentru comportamentul manipulativ.

Care sunt AFINITĂȚILE și DIFICULTĂȚILE de relationare ale eneatipurilor?

AFINITĂȚI

În eneagramă, există anumite afinități între eneatipuri, care se datorează trăsăturilor de personalitate comune sau complementare. Aceste afinități pot duce la o relație armonioasă și benefică între două eneatipuri sau pot duce la conflicte și tensiuni.

Iată câteva exemple de afinități dintre eneatipuri:

Eneatipul 2 se poate împrieteni foarte bine cu eneatipurile 4 și 9. Acești trei eneatipuri au în comun nevoia de a fi acceptați și apreciați de ceilalți și sunt foarte empatici și sensibili la emoțiile celorlalți.

Eneatipurile 3 și 8 au o afinitate puternică datorită personalităților lor puternice și concentrate pe obiective. Aceste eneatipuri sunt orientate spre acțiune și sunt foarte ambițioase și competitive, motiv pentru care pot lucra bine împreună.

Eneatipul 5 se poate conecta bine cu eneatipurile 4 și 9, care sunt, de asemenea, introvertite și introspective. Aceste eneatipuri caută o înțelegere profundă a lumii și a lor înșiși și sunt adesea încet și precaut în abordarea situațiilor noi.

Eneatipurile 6 și 1 sunt cunoscute pentru preocuparea lor pentru ordine și siguranță, iar această afinitate îi poate ajuta să lucreze bine împreună în situații de criză sau de nevoie de organizare.

DIFICULTĂȚI

În eneagramă, fiecare eneatip are tendința să intre în conflicte sau tensiuni cu anumiți eneatipuri. Acestea sunt numite conflicte de eneatipuri. Iată câteva exemple de conflicte dintre eneatipuri:

Conflictul între eneatipul 1 și eneatipul 4: eneatipul 1 este orientat spre a face lucrurile bine și în conformitate cu normele, în timp ce eneatipul 4 este orientat spre a se exprima individual și în mod unic. Eneatipul 1 poate considera eneatipul 4 ca fiind lipsit de disciplină și responsabilitate, iar eneatipul 4 poate considera eneatipul 1 ca fiind restrictiv și rigid.

Conflictul între eneatipul 3 și eneatipul 5: eneatipul 3 este orientat spre a avea succes și a se realiza în viață, în timp ce eneatipul 5 este orientat spre a înțelege lumea prin analiză și observare. Eneatipul 3 poate considera eneatipul 5 ca fiind încet și pasiv, iar eneatipul 5 poate considera eneatipul 3 ca fiind superficial și preocupat doar de succesul exterior.

Conflictul între eneatipul 6 și eneatipul 8: eneatipul 6 este orientat spre a fi loial și a face echipă, în timp ce eneatipul 8 este orientat spre a lua decizii puternice și a fi dominant. Eneatipul 6 poate considera eneatipul 8 ca fiind prea agresiv și autoritar, iar eneatipul 8 poate considera eneatipul 6 ca fiind prea nesigur și lipsit de încredere.

Conflictul între eneatipul 7 și eneatipul 9: eneatipul 7 este orientat spre a avea experiențe noi și a fi optimist, în timp ce eneatipul 9 este orientat spre a menține pacea și armonia. Eneatipul 7 poate considera eneatipul 9 ca fiind plictisitor și neînțelegător, iar eneatipul 9 poate considera eneatipul 7 ca fiind superficial și nesăbuit.

De reținut!

Este important să rețineți că aceste afinități sunt generalizări și că fiecare individ este unic și poate avea relații armonioase și benefice cu persoane din orice eneatip. Totodată, conflictul poate apărea atunci când valorile, motivațiile și comportamentele diferitelor eneatipuri intră în conflict sau se suprapun. Înțelegerea acestor conflicte și a modului în care fiecare eneatip poate comunica mai bine cu ceilalți poate ajuta la îmbunătățirea relațiilor interpersonale și la evitarea tensiunilor nedorite.

Cum se comportă fiecare eneatip în ECHIPĂ?

Fiecare eneatip are o perspectivă unică asupra vieții și, prin urmare, o abordare diferită a colaborării într-o echipă de lucru. Comportamentul fiecărui eneatip într-o echipă de lucru poate fi influențat de trăsăturile de personalitate specifice.

În continuare, vom explora modul în care fiecare eneatip ar putea să se comporte într-un mediu de lucru și cum ar putea să se adapteze la nevoile și așteptările colegilor lor.

 

Eneatipul 1 este preocupat de a face lucrurile cât mai bine posibil și se concentrează pe respectarea normelor și valorilor morale. Într-o echipă de lucru, aceștia pot fi lideri foarte eficienți și motivați, iar principiile lor puternice pot inspira și pe ceilalți membri ai echipei.

Cu toate acestea, eneatipul 1 poate fi, uneori, prea strict cu sine și cu ceilalți membri ai echipei. Acest comportament poate duce la o lipsă de flexibilitate în abordarea sarcinilor și la un sentiment de inutilitate pentru ceilalți membri ai echipei. În plus, perfecționistul poate fi predispus la a fi prea critic și la a judeca greșelile altora, ceea ce poate duce la conflicte în echipă.

Pe de altă parte, eneatipul 1 are o dorință puternică de a face o diferență pozitivă în lume și de a îmbunătăți lucrurile. Acesta poate fi o sursă de inspirație pentru ceilalți membri ai echipei și poate contribui la crearea unei culturi puternice de respectare a valorilor morale și a standardelor ridicate.

În concluzie, eneatipul 1 poate aduce multe beneficii unei echipe de lucru, dar este important să-și gestioneze perfecționismul și critica excesivă și să găsească un echilibru între atingerea obiectivelor ridicate și colaborarea cu ceilalți membri ai echipei.

 

Eneatipul 2 este adesea perceput ca fiind prietenos, prietenos și cooperant. În echipa de lucru, eneatipul 2 este foarte orientat către oameni și este adesea interesat să ajute și să sprijine membrii echipei. În general, eneatipul 2 este un jucător de echipă excelent și poate face echipă cu ușurință cu colegii de echipă.

Cu toate acestea, eneatipul 2 poate fi, de asemenea, prea orientat spre aprobarea altora și poate avea dificultăți în a-și exprima opiniile proprii. Ei pot fi, de asemenea, tentați să-și asume sarcini în exces și pot deveni suprasolicitați sau epuizați. În plus, eneatipul 2 poate deveni supărat sau dezamăgit dacă nu primesc suficientă recunoaștere pentru munca lor, ceea ce poate duce la conflicte în echipă.

Pentru a se integra și a funcționa cel mai bine într-o echipă, eneatipul 2 trebuie să-și mențină orientarea spre oameni și să-și concentreze eforturile asupra sprijinirii și motivării colegilor lor de echipă. Este important ca ei să își exprime opiniile și să se asigure că se concentrează și pe propriile lor nevoi și dorințe, și nu numai pe cele ale celorlalți. De asemenea, este important să învețe să gestioneze sarcinile și responsabilitățile pentru a evita epuizarea sau suprasolicitarea.

 

Eneatipul 3 este un tip de personalitate care are tendința de a fi competitiv, ambițios și orientat spre succes. În echipa de lucru, eneatipul 3 poate fi un membru valoros, motivându-și colegii de echipă să lucreze din greu și să se concentreze pe obiectivele echipei.

Un eneatip 3 își va asuma adesea un rol de lider în echipa sa de lucru și va fi motivat să atingă obiectivele într-un mod eficient și rapid. Ei vor fi orientați spre performanță și se vor concentra asupra obținerii de rezultate, fiind dispuși să-și asume riscuri și să ia decizii dificile pentru a atinge obiectivele echipei.

Pe de altă parte, eneatipul 3 poate fi uneori văzut ca fiind prea orientat spre sine și făcând lucrurile pentru a-și crește propria reputație și succes. Acest lucru poate duce la un comportament competitiv și la o lipsă de cooperare în cadrul echipei, dacă nu se realizează o comunicare eficientă și o bună gestionare a relațiilor de lucru.

Astfel, pentru a îmbunătăți comportamentul eneatipului 3 în echipa de lucru, este important să se încurajeze acest eneatip să își asume responsabilități și să se concentreze pe atingerea obiectivelor echipei, dar și să se asigure că se comunică deschis și sănătos în echipă. De asemenea, este important să se recunoască eforturile lor și să li se ofere feedback constructiv și sprijin atunci când este necesar.

 

Eneatipul 4 este unul dintre cei mai creativi și sensibili membri ai unei echipe de lucru. Ei sunt bine conectați cu emoțiile lor și sunt capabili să intuiască emoțiile celor din jur. Ca atare, pot fi o sursă importantă de inspirație și de idei noi pentru echipa lor.

Ei sunt adesea în căutarea de a-și exprima individualitatea și de a-și urma propriul stil. Acest lucru poate fi un avantaj în echipe care necesită creativitate și inovație, dar poate fi un dezavantaj în echipele care necesită conformitate și urmarea regulilor stricte.

De asemenea, eneatipul 4 poate fi foarte sensibil și poate fi deranjat de critică sau feedback negativ. Ei pot avea tendința de a se retrage și de a se simți izolați în astfel de situații, ceea ce poate afecta relațiile din echipă și capacitatea lor de a lucra împreună cu colegii lor.

În general, eneatipul 4 poate aduce o perspectivă unică și o abordare creativă la locul de muncă, dar poate avea nevoie de sprijin pentru a-și gestiona emoțiile și pentru a-și adapta stilul de lucru la cerințele echipei.

Eneatipul 5 este cunoscut pentru dorința sa de a acumula cunoștințe și pentru faptul că este un cercetător și un analist excelent. În echipă, eneatipul 5 poate fi adesea perceput ca fiind rezervat și introvertit, preferând să lucreze de unul singur sau cu un grup mic de persoane în loc să se implice în discuții de grup mai mari. Ei preferă să fie lăsați în pace și să aibă timp pentru a analiza și a reflecta asupra ideilor.

Deși eneatipul 5 poate fi o resursă valoroasă pentru echipă datorită abilităților lor de cercetare și analiză, este important ca aceștia să fie încurajați să-și împărtășească ideile și să comunice cu ceilalți membri ai echipei. Altfel, echipa poate pierde oportunități importante de a lua decizii mai bune sau de a găsi soluții inovatoare.

De asemenea, eneatipul 5 poate fi preocupat de propriul confort și poate fi evitant atunci când vine vorba de a-și asuma responsabilități sau de a se implica în activități care le pot provoca anxietate sau stres. În acest sens, este important ca liderul echipei să-i încurajeze pe eneatipii de tip 5 să iasă din zona lor de confort și să se implice mai mult în activitățile de grup pentru a putea contribui la succesul general al echipei.

 

Eneatipul 6 este un membru valoros în echipa de lucru, deoarece are o mare capacitate de a evalua riscurile și de a găsi soluții practice. Cu toate acestea, comportamentul său poate varia în funcție de gradul de securitate și de încredere în sine și în ceilalți membri ai echipei.

Atunci când simte că echipa este sigură și că are un lider puternic, eneatipul 6 poate fi foarte dedicat și loial echipa și poate acționa ca un sprijin de încredere pentru lider și pentru ceilalți membri ai echipei. În acest rol, poate fi un colaborator productiv, aducând în discuție puncte de vedere critice și alegând soluții realiste pentru problemele întâmpinate.

Pe de altă parte, când simte că siguranța sa este amenințată sau când echipa este condusă de cineva care nu este suficient de puternic sau sigur pe sine, eneatipul 6 poate deveni îngrijorat și suspicios. În acest caz, poate începe să se teamă de deciziile sau planurile echipa și poate începe să acționeze în mod defensiv sau să critice deciziile și acțiunile altor membri ai echipei.

Pentru a lucra eficient cu un eneatip 6, este important să se creeze un mediu sigur și să se stabilească o relație de încredere, iar liderul să aibă o abordare calmă și încrezătoare. De asemenea, este important să se ofere eneatipului 6 informații clare și precise, astfel încât să poată lua decizii informate și să aibă un sentiment de control asupra situației.

 

Eneatipul 7 este adesea energic, entuziast și plin de idei creative. În general, ei preferă să evite sarcinile plictisitoare și monotone și să se concentreze pe lucrurile care le stârnesc interesul și pasiunea.

 

Deși eneatipul 7 poate aduce o perspectivă plină de entuziasm și optimism la echipă, pot fi adesea văzuți ca fiind superficiali și incapabili să-și asume responsabilitatea pentru sarcinile grele. Ei ar putea să se împiedice de oportunități de a dezvolta idei bune în mod eficient și ar putea să treacă ușor la alte proiecte înainte de a fi finalizate.

Pe de altă parte, eneatipul 7 poate fi foarte bun la a-i motiva pe ceilalți membri ai echipei și la a menține moralul ridicat. Ei sunt adesea capabili să inspire oamenii să încerce lucruri noi și să iasă din zona lor de confort, și pot fi o sursă de optimism și inspirație în momentele dificile.

În general, eneatipul 7 poate fi un membru valoros al echipei, dar este important să înțeleagă că, în timp ce entuziasmul și creativitatea lor pot fi valoroase, trebuie să fie conștienți de nevoia de a-și asuma responsabilitatea și de a-și finaliza sarcinile la timp.

 

Eneatipul 8 poate fi un membru puternic și convingător al unei echipe de lucru. Ei sunt orientați spre acțiune și pot fi văzuți ca lideri naturali datorită abilității lor de a lua decizii rapide și de a se asigura că sarcinile sunt îndeplinite cu succes.

În echipele de lucru, eneatipul 8 este adesea cel care ia inițiativa și pune lucrurile în mișcare. Ei sunt foarte orientați spre obiective și se concentrează în primul rând pe atingerea acestora. Acest lucru poate fi un atu important pentru o echipă, deoarece ajută la menținerea motivației și a direcției clare.

Cu toate acestea, eneatipul 8 poate fi, de asemenea, foarte protector cu echipa lor și poate deveni defensiv sau chiar agresiv dacă simt că membrii echipei lor sunt amenințați sau neînțeleși. De asemenea, ei pot avea o abordare destul de directă și poate că nu se împiedică să-și spună opinia fără menajamente. Aceasta poate fi o sursă de tensiune în cadrul echipei, deoarece unii membrii pot simți că sunt dominați sau intimidați de eneatipul 8.

În plus, eneatipul 8 poate fi destul de neîncrezător în capacitatea altora de a-și îndeplini sarcinile și poate prefera să facă lucrurile singuri pentru a se asigura că sunt realizate în modul dorit. Acest lucru poate duce la o lipsă de delegare și de alocare a responsabilităților, ceea ce poate fi o sursă de tensiune și de suprasolicitare a eneatipului 8.

Cu toate acestea, atunci când sunt gestionate adecvat, aceste trăsături ale eneatipului 8 pot fi transformate în abilități importante pentru o echipă de lucru. Dacă un lider eneatip 8 poate învăța să fie mai deschis la ideile altora și să își dezvolte abilitățile de delegare, atunci poate fi o forță importantă în menținerea unei echipe puternice și eficiente.

 

Eneatipul 9 are un comportament prietenos și dornic să ajute în echipele de lucru. Își dorește armonie și evită conflictele, așa că adesea încearcă să medieze disputele dintre colegi. De asemenea, este foarte empatic și poate înțelege punctul de vedere al celorlalți, ceea ce îl face un bun intermediar în cazul unor tensiuni sau divergențe de opinie.

În general, eneatipul 9 este un bun ascultător și își dorește să ofere sprijin emoțional colegilor săi. Este o persoană loială și devotată, astfel încât poate fi un membru important în construirea unei echipe puternice. Cu toate acestea, eneatipul 9 poate avea tendința de a evita problemele dificile sau de a amâna luarea deciziilor importante. Astfel, poate fi necesar să fie încurajat de către liderul echipei să se implice activ în luarea deciziilor și să-și exprime opiniile.

De asemenea, eneatipul 9 poate fi uneori prea puțin implicat sau să nu-și asume un rol activ în echipă, datorită nevoii sale de a evita tensiunile și conflictele. În astfel de situații, poate fi important ca liderul echipei să-l încurajeze și să-l motiveze să participe mai activ la procesul de lucru al echipei.

În concluzie, eneatipul 9 poate fi o prezență calmă și empatică în echipele de lucru, cu un rol important în menținerea armoniei și sprijinirea colegilor săi. Cu toate acestea, trebuie încurajat să își exprime opiniile și să se implice activ în procesul decizional al echipei.

 

De reținut!

Este important de reținut că orice eneatip poate fi un lider eficient, atât timp cât își poate adapta stilul de leadership la nevoile și preferințele echipei sale.

Care sunt ARIILE DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru fiecare eneatip?

Eneatipul UNU

Acceptarea imperfecțiunii: Perfecționistul poate să-și îmbunătățească stima de sine și să-și reducă stresul prin acceptarea faptului că nimeni nu este perfect și că este normal să facă greșeli.

Flexibilitate: Eneatipul UNU poate să-și dezvolte abilitatea de a fi mai flexibil și de a face față schimbării, renunțând la nevoia de a controla totul.

Încrederea în sine: Perfecționistul poate să-și dezvolte mai multă încredere în sine prin recunoașterea și valorizarea propriei experiențe și cunoștințe.

Delegarea: Eneatipul UNU poate să învețe să-și împartă sarcinile cu colegii și să înțeleagă că nu poate face totul singur.

Îmbunătățirea comunicării: Perfecționistul poate să lucreze la abilitățile de comunicare, să fie mai deschis și să comunice mai eficient cu ceilalți.

 

Eneatipul DOI

Autenticitatea emoțională: Eneatipul doi poate fi adesea prea preocupat de ceea ce cred ceilalți și își poate suprima propriile emoții pentru a-i face pe alții fericiți. Dezvoltarea capacității de a-și exprima autentic și conștient emoțiile poate fi benefică.

Autonomia: Deși eneatipul doi își face plăcere să ajute pe alții, poate fi dificil pentru ei să ceară ajutor sau să se descurce singuri. Învățarea să devină mai autonomi și să ia decizii independente poate fi utilă.

Acceptarea și respectarea propriilor nevoi: Eneatipul doi poate fi adesea atât de preocupat de nevoile altora încât își neglijează propriile nevoi. Învățarea să recunoască, să accepte și să respecte propriile nevoi poate ajuta la construirea unei imagini de sine mai echilibrate și sănătoase.

Relații sănătoase: Eneatipul doi poate avea tendința de a se atașa prea mult de ceilalți și poate ajunge să se simtă singuri sau neglijați atunci când aceștia nu îi răspund nevoilor sau așteptărilor. Învățarea să construiască relații sănătoase, bazate pe respect reciproc și limite clare, poate fi benefică.

Încrederea în sine: Deși eneatipul doi are multe calități și este apreciat de mulți, poate avea tendința de a se compara cu alții și de a se subestima. Dezvoltarea încrederii în sine și în abilitățile proprii poate ajuta la dezvoltarea unei imagini de sine mai puternice și mai sănătoase.

 

Eneatipul TREI

Conștientizarea de sine: Eneatipul Trei poate fi atât de concentrați pe performanță și succes, încât pot să-și piardă identitatea și să nu mai fie siguri cine sunt cu adevărat. Înțelegerea de sine este importantă pentru a evita această situație și pentru a ajuta la dezvoltarea unui sentiment de sine stabil și coerent.

Încrederea în sine: Deși eneatipul Trei poate fi adesea sigur pe sine în ceea ce privește performanța lor profesională, pot avea îndoieli cu privire la sinele lor autentic sau personalitatea lor reală. Încrederea în sine poate ajuta la dezvoltarea unui sentiment mai puternic de sine și a unei stime de sine sănătoase.

Empatie: Din cauza orientării lor spre succes, eneatipul Trei poate fi perceput ca fiind superficial sau centrat pe sine. Dezvoltarea empatiei și a abilității de a se conecta cu ceilalți poate ajuta la construirea de relații autentice și împlinirea nevoii lor de a fi recunoscuți și apreciați.

Relaxare și echilibru: Eneatipul Trei poate fi atât de concentrați pe atingerea obiectivelor și a succesului, încât pot să se simtă copleșiți sau epuizați. Învățarea tehnicilor de relaxare și dezvoltarea unui echilibru între munca și viața personală poate ajuta la menținerea unei stări de bine și la evitarea epuizării.

Autenticitate: Eneatipul Trei poate fi tentați să se comporte într-un anumit fel pentru a obține succesul și recunoașterea. Învățarea să fie autentici și să-și exprime adevăratele lor gânduri și sentimente poate ajuta la construirea de relații mai semnificative și împlinirea nevoii lor de a fi văzuți și iubiți pentru cine sunt cu adevărat.

 

Eneatipul PATRU

Autenticitate și înțelegerea de sine: Întrucât indivizii de tip patru sunt foarte sensibili la emoțiile lor și la experiențele lor interioare, este important să-și înțeleagă emoțiile și să le accepte într-un mod autentic și pozitiv.

Identitate și valori: Patru sunt deseori în căutarea unui sens profund în viața lor și pot fi foarte interesați de filozofie, artă, spiritualitate și alte subiecte care explorează înțelegerea identității și valorilor personale.

Creativitate: Patru sunt deseori talentați în domeniul artistic și creativ și pot folosi această abilitate pentru a se exprima și pentru a-și explora emoțiile și experiențele interioare.

Comunicare și conexiune: Patru sunt deseori foarte sensibili la emoțiile celor din jur și pot fi empatici și înțelegători. Cu toate acestea, este important să-și dezvolte abilitățile de comunicare și de conectare cu ceilalți, astfel încât să poată împărtăși cu succes experiențele și emoțiile lor.

Stabilitate și perseverență: Deși pot fi foarte creativi și talentați, patru pot fi și vulnerabili și pot avea probleme în menținerea stabilității în viața lor. Este important să-și dezvolte abilitățile de organizare și de menținere a disciplinei, astfel încât să poată persevera în atingerea obiectivelor lor pe termen lung.

 

Eneatipul CINCI

Dezvoltarea empatiei și a abilităților sociale – Cei cu eneatipul Cinci pot fi percepuți ca fiind distanți sau deconectați din punct de vedere emoțional. Lucrul la abilitățile sociale și empatie poate ajuta la dezvoltarea relațiilor și la comunicarea mai eficientă cu ceilalți.

Creșterea încrederii în sine și asumarea riscurilor – Cei cu eneatipul Cinci pot fi foarte critici cu ei înșiși și să aibă o teamă de a lua decizii greșite. Lucrul la creșterea încrederii în sine și a asumării riscurilor poate ajuta la dezvoltarea capacității de a lua decizii mai rapide și mai eficiente.

Învățarea modului de a-și gestiona emoțiile – Cei cu eneatipul Cinci pot fi foarte răsfirați în gândurile lor și pot fi afectați de anxietate sau de alte emoții negative. Învățarea modului de a-și gestiona emoțiile poate ajuta la dezvoltarea unei stări de calm și de claritate mentală.

Dezvoltarea abilităților creative – Cei cu eneatipul Cinci au o înclinație naturală către analiză și înțelegere a teoriei și a ideilor abstracte. Lucrul la dezvoltarea abilităților creative poate ajuta la explorarea unor modalități noi și inovatoare de a aborda problemele.

Învățarea modului de a se conecta cu corpul și de a practica autoîngrijirea – Cei cu eneatipul Cinci pot fi atât de concentrați pe gândire și analiză încât să neglijeze nevoile lor fizice și emoționale. Învățarea modului de a se conecta cu corpul și de a practica autoîngrijirea poate ajuta la dezvoltarea unui sentiment de bunăstare general și a unei stări de sănătate mai bune.

 

Eneatipul ȘASE

Încredere în sine: Persoanele de tip 6 pot avea tendința de a fi nesigure și de a avea nevoie de aprobarea altora. Dezvoltarea încrederii în sine poate ajuta la îmbunătățirea încrederii în propriile decizii și abilități.

Acceptarea incertitudinii: Din cauza preocupării pentru siguranță, persoanele de tip 6 pot fi adesea anxioase și îngrijorate. Prin acceptarea incertitudinii și prin învățarea modurilor să facă față riscurilor și schimbărilor, acestea pot fi mai bine pregătite pentru situații neprevăzute.

Încredere în ceilalți: Persoanele de tip 6 pot avea tendința de a fi prea precaute în relațiile cu ceilalți, făcându-le dificil să se deschidă și să creeze legături profunde. Prin dezvoltarea încrederii în ceilalți și a abilităților de a fi vulnerabil, acestea pot construi relații mai puternice și mai autentice.

Dezvoltarea abilităților de lider: Persoanele de tip 6 sunt adesea capabile să coordoneze și să lucreze în echipă, dar pot fi reticente în a lua decizii sau a acționa independent. Prin dezvoltarea abilităților de lider și a încrederii în propriile decizii, acestea pot îmbunătăți calitatea leadership-ului și pot crește încrederea celorlalți în abilitățile lor.

Învățarea să renunți la control: Persoanele de tip 6 pot avea nevoie de controlul asupra situațiilor, dar această nevoie poate fi restrictivă și poate limita oportunitățile de creștere personală și profesională. Prin învățarea să renunți la control și să ai încredere în abilitățile celorlalți, acestea pot fi mai flexibile și mai deschise la noi experiențe.

 

Eneatipul ȘAPTE

Concentrare și aprofundare: Eneatipul Șapte tinde să fie mereu în căutarea de noi experiențe și aventuri, iar acest lucru poate să ducă la superficialitate în gândire și în acțiune. Prin dezvoltarea abilității de a se concentra și de a se adânci într-un subiect sau o activitate, Șapte poate să devină mai eficient și să înțeleagă mai bine problemele complexe.

Înțelegerea și acceptarea neplăcerilor: Fiind o persoană care evită durerea și neplăcerile, Eneatipul Șapte poate să aibă dificultăți în a face față situațiilor neplăcute sau dureroase. Prin dezvoltarea abilității de a-și confrunta frica de durere și a învăța să accepte neplăcerile, Șapte poate să dobândească o mai mare rezistență și să facă față mai bine situațiilor dificile.

Răbdare și auto-disciplină: Eneatipul Șapte tinde să fie mereu în mișcare și să își schimbe rapid atenția de la o activitate la alta. Acesta poate să aibă dificultăți în a-și finaliza proiectele sau în a fi consecvent în acțiunile sale. Prin dezvoltarea abilității de a fi răbdător și de a-și impune auto-disciplina, Șapte poate să își dezvolte abilitățile de lider și să își atingă obiectivele cu mai mare ușurință.

Conștientizarea impactului asupra altor persoane: Eneatipul Șapte este adesea considerat a fi o persoană charismatică și plăcută, dar poate să uite să ia în considerare impactul acțiunilor sale asupra altor persoane. Prin dezvoltarea abilității de a fi conștient de impactul său și de a acționa în mod responsabil, Șaptele poate să devină un lider puternic și empatic.

Rezolvarea conflictelor: Eneatipul Șapte tinde să evite conflictele și să își schimbe rapid atenția de la situațiile tensionate. Prin dezvoltarea abilității de a rezolva conflictele într-un mod constructiv și de a-și confrunta frica de confruntare, Șapte poate să dobândească o mai mare încredere în sine și să își îmbunătățească

 

Eneatipul OPT

Încrederea în ceilalți: Eneatipul Opt poate deveni foarte independent și să aibă dificultăți în a se baza pe ceilalți. Dezvoltarea încrederii în ceilalți poate ajuta acest eneatip să-și elibereze tensiunile interne și să-și dezvolte abilitățile de comunicare și colaborare.

Conștientizarea propriilor emoții: Deoarece Eneatipul Opt se concentrează în mod obișnuit pe raționalitate și productivitate, poate fi ușor să ignore sau să suprime emoțiile sale. Prin conștientizarea și exprimarea propriilor emoții, acest eneatip poate dezvolta o conexiune mai profundă cu sine și cu ceilalți.

Asumarea riscului: Eneatipul Opt poate fi foarte precaut și să aibă dificultăți în a lua decizii importante sau în a asuma riscuri. Învățarea să se simtă mai confortabil în a face alegeri și a lua riscuri poate ajuta acest eneatip să-și dezvolte încrederea în sine și să își atingă obiectivele mai eficient.

Empatia: Eneatipul Opt poate fi foarte orientat spre sine și să aibă dificultăți în a înțelege și a empatiza cu ceilalți. Învățarea să-și dezvolte abilitățile de empatie poate ajuta acest eneatip să-și îmbunătățească relațiile și să se conecteze mai bine cu ceilalți.

Acceptarea vulnerabilității: Eneatipul Opt poate fi foarte preocupat de imaginea sa și poate fi tentat să-și ascundă vulnerabilitățile. Învățarea să-și accepte vulnerabilitățile și să fie deschis față de ceilalți poate ajuta acest eneatip să-și dezvolte o conexiune mai autentică cu cei din jur.

 

Eneatipul NOUĂ

 

Conștientizarea propriilor emoții și gânduri – Eneatipul nouă poate fi atât de concentrați pe a explora lumea exterioară încât pot neglija propriile emoții și gânduri. Prin conștientizarea acestora, pot învăța să le gestioneze mai eficient și să ia decizii mai înțelepte și mai autentice.

Stabilirea limitelor personale – Eneatipul nouă este deseori deschis către noi experiențe și oameni, dar poate ajunge să-și depășească limitele personale și să se simtă copleșit. Prin învățarea stabilirii de limite și comunicarea acestora, își pot proteja propria energie și pot crea relații mai autentice și armonioase.

Înțelegerea propriei valori – Eneatipul nouă poate fi adesea preocupați de impresia pe care o lasă asupra altora, dar pot să nu fie conștienți de propria lor valoare și importanță. Prin înțelegerea și acceptarea propriei valori, pot construi o relație mai bună cu sine și pot obține mai multă satisfacție în viața lor.

Învățarea acceptării de sine – Eneatipul nouă poate fi adesea preocupați de a fi acceptați și apreciați de alții, dar pot uita să se accepte și să se iubească pe ei înșiși. Prin învățarea acceptării de sine și a iubirii de sine, pot obține mai multă încredere în sine și pot fi mai autentici în relațiile lor.

Dezvoltarea empatiei – Eneatipul nouă poate fi adesea preocupați de propriile lor experiențe și perspective, dar pot beneficia de dezvoltarea empatiei față de alții. Prin înțelegerea și simțirea perspectivelor altor oameni, pot crea relații mai armonioase și mai autentice.

TEST - Determinarea ENEATIPULUI de personalitate

Pentru a vă determina tipul de personalitate dominant (ENEATIPUL) dați click pe linkul de mai jos:

Determinarea ENEATIPULUI de personalitate

Răspunsul la test va fi similar cu cel de mai jos: