Pe 25 Aprilie 2018 s-au împlinit 4 ani decât profesia de Coach a fost reglementată și înscrisă în Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR) la poziția 242412. Denumirea completă și corectă a profesiei se regăsește în standardul ocupațional publicat de Autoritatea Națională pentru Calificări și este ”Specialist în activitatea de coaching” (detaliile standardului de educație și formare profesională)

Cu toate acestea, am constatat în cei 4 ani de când practic această meserie că foarte puțină lume știe care este ”rolul social” al unui Coach și că există o confuzie între această profesie și celelalte relativ similare: cea de terapeut, trainer, consultant, consilier și chiar mentor. Așa că mi-am propus să abordez și să clarific această confuzie din perspectiva ”rolului social” pe care fiecare dintre noi îl avem, atât în viața personală cât și în cea profesională.

Din punct de vedere social (sociologic), ”rolul unei persoane” este definit de comportamentul așteptat de la o persoană ce ocupă o anumită poziție sau stare socială. Prin urmare, rolul social este ”un set de tipare (modele) comportamentale pe care membrii societății la recunosc pentru a-i oferi unei persoane o identitate și a-i atribui un loc în societate”. Rolul servește totodată și ca strategie de a soluționa situații recurente și de a interacționa cu rolurile celorlalți membrii ai societății (de exemplu rolurile: soț-soție, părinte-copil, manager-subordonat, medic-pacient, avocat-client, etc).

Wikipedia definește rolul social ca pe ”un set de convingeri, drepturi, obligații și norme comportamentale pe care le conștientizează o persoană într-o anumită situație sau poziție socială. Este un mod de comportament așteptat, liber sau în continuă schimbare care îi oferă individului atât o poziție socială cât și un mod(el) de a funcționa și (inter)acționa în societate” .

Termenul de ”rol” este împrumutat din sfera teatrului și scoate în evidență diferența dintre ”actor” și ”individ”, rolul rămânând relativ stabil chiar dacă diferite persoane ocupă acea poziție. De exemplu, de la orice persoană căreia ”i se atribuie” sau ”își atribuie” rolul de Coach, avem așteptări să se comporte într-un anumit fel, la fel cum avem și de la un actor distribuit în Hamlet. Și chiar dacă fiecare persoană are propriul său stil de ”interpretare” a rolului, ”performanța” acestuia este așteptată să se încadreze în anumite limite comportamentele.

Bernd Schmid considera că fiecare rol (social) se referă la diferite perspective ale realității cu care este asociat și constituie un anumit ”cadru de referință” (un model) pentru individ. El a dezvoltat această abordare pentru a evidenția importanța personalității umane în definirea rolului în ciuda așteptărilor celorlalți de la noi, subliniind că unicitatea și umanitatea individului este exprimată în modul (modelul) în care fiecare își structurează propriul rol. Astfel, din punct de vedere pragmatic, modelul lui Bernd Schmid implică că, din punct de vedere uman, fiecare dintre noi existăm și suntem percepuți prin prisma rolului pe care-l jucăm.

Prin urmare, din persectiva rolului social, noi Coachii profesioniști avem de răspuns ”societății” la cel puțin 3 întrebări:

  1. Ce anume ar trebui să se aștepte cineva de la un Coach profesionist?
  2. Care este comportamentul așteptat de la o persoană ce ocupă această poziție sau stare socială?
  3. Și mai ales, care este setul de convingeri, drepturi, obligații și norme comportamentale pe care le conștientizează un Coach?

O parte dintre răspunsurile mele la întrebările de mai sus le găsiți publicate în secțiunea ARTICOLE și rezumate mai jos:

  • În relația profesională cu un Coach există o negociere cu Clientul pentru atingerea unui obiectiv, al unui efect a relației și a timpului petrecut împreună. Fără acest obiectiv nu există coaching.
  • Un Coach nu știe care este soluția pentru problema clientului său deoarece el nu este expert în viața acestuia, nu este nici mentor și nici consultant. Lipsa de opțiuni din viața clientului se datorează modului (modelului) limitat în care acesta își (re)prezintă la nivel mental experiențele de viață. Coachul îi va pune întrebări pentru a-l ajuta pe acesta să-și descopere și să-și îmbunătățească acest model despre lume.
  • Toate întrebările unui Coach au un scop bine determinat. Rolul acestora este în primul rând să clarifice și să definească ceea ce-i comunică Clientul și în al doilea rând să îi faciliteze sau îi susțină acestuia schimbarea.
  • Un Coach concentrează atenția și energia clientul pe acțiunile acestuia. Învățarea/schimbarea nu poate avea loc fără ca clientul să își asume punerea în practică a acțiunilor în viața sa de zi cu zi.
  • În procesul de coaching, Clientul are întreaga responsabilitate a rezultatelor obținute deoarece numai de el depinde punerea în practică a activităților pe care le-a identificat în cursul ședințelor și pe care s-a angajat de bunăvoie să le ducă la îndeplinire ca parte a schimbării pe care și-o dorește.
  • Orice Coach profesionist aderă la o asociație profesională și un Cod Etic și Profesional (ex: Codul Etic și Profesional al ARC-Pro)

Cine este interesat/interesată să afle răspunsuri detaliate la întrebările de mai sus și să deprindă practic ”rolul social” de Coach profesionist, se poate înscrie la cursurile de certificare în profesia de ”Specialist în activitatea de coaching” organizate de Universitatea Româno-Americană. Mai multe detalii despre curs găsiți la  MAGIC COACHING – Seria II-a.

Cum ți s-a părut ce ai citit?